Adam Fagen, Fidelity Investments, Flickr

Fidelity Digital Assets rapporterer om at 7 av 10 institusjonelle investorer planlegger å eksponere seg mot digitale aktiva i fremtiden. I tillegg til dette, forventer 90% av de institusjonene som er interessert i digitale aktiva å ha eksponert seg enten selv eller på vegne av sine klienter, innen 2026 (de neste fem årene).

Informasjonen stammer fra Fidelity Digital Assets’ undersøkelse “2021 Institutional Investor Digital Assets Study”. Denne prognosen indikerer en akselerasjon i adopsjon i løpet av de neste årene, da litt over halvparten (52%) av institusjonene som deltok fra Asia, Europa og USA for tiden investerer i digitale aktiva.

Mens adopsjonsraten er høyere i Asia (71%) enn i Europa og USA, økte deltakelsen i begge markeder, ettersom 56% av europeiske institusjoner og 33% av amerikanske institusjoner nå har investeringer i aktivaklassen, opp fra 45% og 27% henholdsvis året før.

“The increased interest and adoption we’re seeing is a reflection of the growing sophistication and institutionalization of the digital assets ecosystem”

“The pandemic – and fiscal and monetary measures in response to it – has been a catalyst for many institutional investors to define their investment thesis and operationalize it.”

Tom Jessop, president i Fidelity Digital Assets.

Ifølge undersøkelsen ser nesten 9 av 10 investorer på egenskapene til digitale aktiva som attraktive. Digitale eiendelers høye potensielle oppside og lave korrelasjon til andre assets har vokst på nevnte institusjonelle investorer de siste årene. Spesielt den potensielle oppsiden har steget i popularitet.

Peker på større adopsjon

Prisvolatilitet består som den viktigste barrieren for adopsjon, etterfulgt av mangel på faktorer for å måle verdi og bekymringer rundt markedsmanipulasjon. Samtidig nevnte investorene imidlertid mindre bekymring for kompleksitet for institusjoner og markedsinfrastruktur enn tidligere.

“The expectation that the vast majority of institutions will have some exposure to digital assets by 2026 shows that investors have a deeper understanding of the asset class and have progressed in the three-phase journey from education to adoption,”

Tom Jessop

I dag mener nesten 8 av 10 institusjonelle investorer at digitale eiendeler bør være en del av en diversifisert portefølje. Meningen er sterkest i Asia, der adopsjonsraten er høyest; imidlertid blir europeiske og amerikanske institusjoner stadig mer enige:

  • 69% av amerikanske investorer mener digitale eiendeler hører til i en diversifisert portefølje, opp fra 64% året før.
  • Mer enn 3/4 (77%) av europeiske investorer deler denne troen, opp fra to tredjedeler året før.

Om undersøkelsen

Blindundersøkelsen ble utført i samarbeid med Coalition Greenwich på vegne av Fidelity Digital Assets og Fidelity Center for Applied Technology mellom 2. desember 2020 og 2. april 2021.

Undersøkelsen omfattet 1100 institusjonelle investorer i USA (408), Europa (393 ) og Asia (299), inkludert “high net worth” investorer, family offices, digitale og tradisjonelle hedgefond, institusjonelle investorer, finansielle rådgivere og legater og stiftelser.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.