Bilde hentet fra Blokt.com

Høyeste kredittranking av Moody’s

Obligasjonene er av typen OMF, såkalte obligasjoner med fortrinnsrett. De regnes for å være noen av de sikreste verdipapirene. Slike “OMF Tokens” som nå er utstedt har fått høyeste kredittranking av Moody’s, nemlig “AAA”.

Dette er det første pilotprosjektet utviklet av Société Générale, som via interne startups utvikler nye, digitale finansløsninger og eksperimenterer med blokkjedeteknologien.

Effektivisering av obligasjoner

Målet med prosjektet var å undersøke mulighetene for effektivisering av obligasjonsutstedelser. En slik utstedelse på en åpen blokkjede fører til både økt gjennomsiktighet (transparency), i tillegg til raskere overføringer og oppgjør.

Selskapet skriver selv at dette kan bli den nye standarden for utstedelse av obligasjoner, som kutter både kostnader og antall mellomledd i prosessen.

Ikke første initiativ

Société Générale har allerede deltatt i flere prosjekter relatert til blokkjedeteknologi. Den første blokkjede-baserte handelsplattformen we.trade er blant annet tilgjengelig for alle bedriftskunder i Frankrike. I tillegg ble selskapet i september i fjor med på prosjektet komgo SA, som vil digitalisere den finansielle delen av handels- og råvaresektoren gjennom en åpen plattform basert på blokkjedeteknologi.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.