90% korrelasjon

Det franske investeringsselskapet Melanion Capital har fått godkjent et nytt indeksfond i EU-sonen som skal eksponere seg mot aksjer som historisk sett korrelerer positivt med bitcoin. Det Paris-baserte selskapet sikter dermed mot å tilby institusjonelle investorer en indirekte eksponering mot bitcoinmarkedets avkastning, uten å investere i bitcoin direkte. Bloomberg rapporterer også om hendelsen.

Indeksen er som nevnt godkjent i EU sonen under UCIT-standaren, som er et viktig benchmark for institusjonelle investorer. Selskapet planlegger å investere i en aksjeportefølje som har opptil 90% positiv korrelasjon med bitcoinprisen.

Fjerner sikkerhetsrisiko

ETF-sjef hos Melanion Capitlal, Cyril Sabbagh, mener lite overraskende at dette nye finansielle produktet er et bedre alternativ enn å investere i BTC direkte, da indeksen fjerner sikkerhetsrisikoen for tap av BTC-tokens ved direkte eierskap.

Indeksen gjør det også mulig for andre selskaper å tilby klientene sine bitcoin-relatert eksponering ved å wrappe den inn i andre finansielle produkter som ETFer eller andre finansielle instrumenter.

“Bitcoin’s main concerns for institutional investors are hack, theft, loss, storage, security or crime. By investing in equities replicating the Bitcoin performance, investors can achieve diversified asset allocation that was not available before.”

Jad Comair – Melanion Capital CEO

Ved å fokusere på selskaper i Europa og Nord-Amerika som opererer eller investerer i kryptovaluta, består indeksen av de 30 selskapene som er mest korrelert med bitcoin, vektet deretter. Likviditetsfiltre og vekstfaktorer brukes for å garantere indeksens stabilitet og skalerbarhet.

USA henger etter

Det dukker stadig opp flere godkjente bitcoin-ETFer i verden, samtidig som amerikanske regulative myndigheter henger etter i utviklingen. Aktører som Fidelity og ARK Invest (for å nevne noen) har søkt SEC om å lansere en ETF, men etaten har enda ikke godkjent investeringsproduktene. Nabolandet Canada derimot, har allerede godkjent flere Bitcoin ETFer.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.