FTX-høring skaper uro i kryptomarkedet

Henrik H. Nielsen
calendar 23,desember 2022

Den 13 desember vitnet John J. Ray, administrerende direktør for kryptovalutabørsen FTX, foran amerikanske politikere om kollapsen av børsen og søsterselskapet, Alameda Research.

Bankman-Fried skulle også vitne, men ble arrestert bare timer før høringen. Arrestasjonen av Bankman-Fried reiste spørsmål om tidspunktet og motivasjonen bak arrestasjonen. Noen har spekulert i at arrestasjonen til Bankman-Fried var et forsøk på å hindre ham i å vitne og dele potensielt skadelig informasjon om kollapsen av FTX og Alameda.

I følge Rays vitnesbyrd, som man kan se i sin helhet på Youtube, tapte FTX og Alameda milliarder av dollar på grunn av kollapsen. Det er foreløpig uklart hvor mye penger som gikk tapt eller om brukere vil få tilbake sine kryptovaluta. 

Sammenbruddet av FTX og Alameda har skapt bekymringer om stabiliteten i kryptovalutamarkedet og risikoen forbundet med å investere i kryptovaluta. Her i landet har investorer flommet til norske kryptobørser, siden kollapsen ble kjent. 

Firi oppgir en femdobling av kryptoinnskudd, skriver Finansavisen

I tillegg til de økonomiske tapene, avslørte høringen potensielle interessekonflikter blant amerikanske politikere. Flere medlemmer av US House Committee on Financial Services, som holdt den andre høringen om kollapsen av FTX og Alameda, er blant dem som har mottatt donasjoner fra Bankman-Fried. Vel og merke mottok både republikanske og demokratiske politiske partier store donasjoner fra vedkommende. 

US Securities and Exchange Commission (SEC) ventet lenge med å ta ut en siktelse mot Bankman-Fried, for hans rolle i kollapsen av FTX og Alameda. Anklagene fra SEC handler nå om at Bankman-Fried engasjerte seg i ulovlige aktiviteter og brøt lover for verdipapir.

Bankman-Fried står også overfor siktelser fra andre amerikanske myndigheter, og hendelsen har utløst ønsker om større regulering av markedet. Noen har hevdet at mangelen på tilsyn og regulering i kryptoindustrien har tillatt svindel og feil oppførsel å gå ukontrollert. 

Det etterlyses mer åpenhet og ansvarlighet i bransjen for å beskytte investorer og sikre markedsstabilitet. Den historiske kollapsen aktualiserer samtidig viktigheten av desentralisering og gjennomsiktighet når det gjelder relativt uregulert teknologi som kryptovaluta. 

Den fulle virkningen av sammenbruddet av FTX og Alameda gjenstår å se. Likevel har det reist bekymringer om risikoene og sårbarhetene i kryptovalutamarkedet.

Det gjenstår å se hvordan etterforskningen av selskapenes kollaps og siktelsen mot Bankman-Fried vil forløpe og hvilke konsekvenser det får.

Back