Utvikler Allen Day, kilde: fra Forbes.com

Jobber i det stille

Allen Day og hans team med utviklere i Google vil gjøre blokkjeder mer tilgjengelig. De jobber nå med med blokkjedene til Bitcoin og Ethereum, og transaksjonshistorikken i disse. Det er i dag relativt vanskelig å søke i kryptovalutaers transaksjonshistorikk, men med nye verktøy fra Google kan dette bli noe hvem som helst kan gjøre.

Gjennom Googles analyseplattform, BigQuery, har gruppen av utviklere nå tilgjengeliggjort verktøyet “Blockchain ETL” . Med Blockchain ETL kan brukere enkelt gjøre søk i transaksjonshistorikken til Bitcoin og Ethereum.

“The next big thing”

Utvikleren Day forteller Forbes at hans oppgave er å være “customer zero” for selskapets nyeste initiativ innenfor skytjenester. Med andre ord er han med på å vurdere etterspørselen for tjenester, før de i det hele tatt eksisterer. Day er overbevist om at tilgjengeliggjøring av blokkjeden er “the next big thing”.

Days håper at det nye verktøyet kan utdanne brukere, slik at forståelsen for hvorfor og hvordan blokkjedene brukes øker.

Utvider ved hjelp av selvstendige utviklere

Teamet utvider nå verktøyet til mer enn Bitcoin og Ethereum. Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin cash, Ethereum classic og Dogecoin legges til i første omgang. Dette fungerer ved at selvstendige utviklere laster opp sine egne datasett hos Google.

Den nederlandske utvikleren Wietse Wind lastet opp transaksjonsdata fra den populære kryptovalutaen XRP i fjor. Han lastet oprinnelig opp 400 gigabyte med data, men datasettet oppdateres løpende og det legges til nye data hvert femtende minutt. Sammen med en dansk designer fikk han utviklet et kart over bevegelsene i kryptovalutaen.

Oversikt over XRP-tranaksjoner, hentet fra XRP Communtiy Blog

Google viser vei

Det er nok ikke tilfeldig at Google nå gjør åpne blokkjeder mer tilgjengelig og brukervennlig for folket. Dette er tross alt selskapet som for 20 år siden gjorde akkurat det samme med det åpne internettet. Det har vist seg å bli en enorm inntektskilde for selskapet, som nå tar styring for å gjenskape suksessen innenfor blokkjedeteknologi.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.