I følge media støvesuger Grayscale markedet for bitcoin hver eneste dag, og i løpet av forrige måned fikk de inn flele bitcoin enn hva som ble introdusert til markedet gjennom mining. Det er i følge Reddit en sannhet med modifikasjoner, men det finnes en lysglimt selv om tegningstallene skal være inflaterte av at kundene setter inn egne bitcoin og får aksjer tilbake: De som deponerer bitcoin må nemlig låse seg i posisjonen i 6 måneder. Det låser opp masse bitcoin som ikke er til salg i markedet.

Analytiker Vetle Lunde i Arcane Research har fulgt Grayscale Trust over flere år. Her er hva han har å si om produktet og det høye volumet.

Hva er forretningsideen og konseptet til Grayscale?

– Grayscale tilbyr flere fond som åpner opp for at amerikanske retail-sparere kan vedde på prisen av bitcoin og annen kryptovaluta gjennom sine pensjonssparekontoer. Institusjonelle investorer kan tegne seg inn i fondene i førstehåndsmarkedene til fondets substansverdi, mens retail-sparere kjøper aksjer i fondet i annenhåndsmarkedet hvor prisen flyter fritt.

Ettersom SEC (det amerikanske finanstilsynet) inntil videre har avslått samtlige søknader om å etablere en bitcoin ETF, er Grayscales fond det eneste alternativet amerikanske investorer har for å eksponere seg i kryptovaluta gjennom de skattegunstige 401(k) spareplanene. I følge Vetle har dette skapt en misprising der investorene betaler mer for en andel i Grayscale enn for en bitoin

– Markedsverdien av Grayscales bitcoinfond er nå 3.9 milliarder, mens verdien av fondets forvaltede bitcoins er 3.55 milliarder dollar. Dette innebærer at amerikanske retailkunder som handler i Grayscales bitcoinfond i dag kjøper bitcoin til en 10.2% overpris mot bitcoinprisen i spotmarkedet.

– For Grayscales Ethereum-fond er premiumen mer ekstrem, ettersom fondets aksjer handler med en overpris på 300% over fondets faktiske verdier.

Har det en effekt i markedet at Grayscale hele tiden må kjøpe inn Bitcoin til fondet?

– Når investorer kjøper aksjer i Grayscales Bitcoin Trust i førstehåndsmarkedet, må Grayscale allokere tilsvarende sum i bitcoins inn i fondet. Det betyr at de til tider er massive nettokjøpere av bitcoin i markedet. I følge deres egen statistikk har de fått inn 53 588 bitcoin siden bitcoins halving, hvorpå minere i samme tidsrom har produsert 39 544 bitcoins.

At Grayscale absorberer bitcoin med en høyere hastighet enn produksjonsraten av nye bitcoins bør, alt annet like, føre til økt pris på bitcoin. Likevel er det flere hensyn som gjør at dette ikke skaper det prispresset en skulle forvente. Det skyldes i følge Vetle at mange betaler seg inn i fondet ved å sette inn bitcoin.

– Et flertall av nytegningene inn i Grayscales bitcoinfond er såkalt «in-kind». Det vil si at de institusjonelle investorene i førstehåndsmarkedet skyter inn bitcoin i fondet istedenfor at de kjøper bitcoin-eksponering for dollar, med den hensikt at de ønsker å profitere på premiumen i annenhåndsmarkedet når innlåsningsperioden opphører.

Tar man høyde for in-kind-betalingene har Grayscale kun kjøpt opp 31% (12 260 bitcoins) av alle nye bitcoins siden halveringen. For det andre er det ikke minere alene som står for det kontinuerlige salgspresset av bitcoin. De store børsene bidrar også til et tungt kontinuerlig salgspress gjennom at de selger bitcoinsene de tjener i fees for fiat for å dekke sine variable kostnader og å diversifisere vekk den usystematiske risikoen knyttet til å holde ren kryptovalutaeksponering.»

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.