Hjem  »  Nyheter  »  GS: Halvparten av våre ultrarike klienter vil investere i kryptovaluta

GS: Halvparten av våre ultrarike klienter vil investere i kryptovaluta

Nicolai Qvale Fredriksen
calendar 22,juli 2021

En nylig studie utført av CapGemini viser at det nå eksisterer et rekordantall dollarmillionærer i verden. Antallet er 21 millioner millionærer.

Samlet holder disse verdier for astronomiske $80 billioner (trillion på engelsk). Dette tallet har vokst med over 7,6% kun siste året, så kan man diskutere om dette er til tross for eller på grunn av Covid-19.

15% allerede investert, 45% på vei

Bloomberg rapporterer om at den velkjente banken Goldman Sachs har gjennomført en undersøkelse hos sine ultrarike klienter (såkalte family offices) om kryptovaluta.

Denne viste at av de 150 family office-ene som deltok i undersøkelsen, så er 15% allerede investert i kryptovaluta. Det i seg selv er ganske interessant, da dette tilsvarer samme tallet som antallet amerikanere som eier kryptovaluta, ifølge en undersøkelse fra Gemini. Det som er enda mer interessant, er at yttligere 45% av respondentene i undersøkelsen fra GS svarte at de har tenkt å eksponere seg mot den digitale aktivaklassen som en hedge mot økende inflasjon, lave renter, og andre uforutsigbare makroøkonomiske bevegelser.

I motsetning til hedgefond er family offices, som forvalter nettoverdien til enkeltpersoner og/eller deres nærmeste venner og familie, uregulerte og uten forpliktelser til å opplyse om eierandelen, noe Credit Suisse og Nomura lærte “the hard way” etter Archegos-kollapsen.

Det viser også at samtidig som mange hedgefond sliter med å innrømme at de har interesse i å eksponere seg mot kryptovaluta – kanskje på grunn av frykt for å skremme bort noen konservative potensielle investorer, kjenner family offices ikke på slike uroligheter. Dette har potensialet til å utløse en kjøpebølge som som verden aldri før har sett og parkere tidligere kjøpebølger fra retailinvestorer med god margin.

Av family office-ene som deltok i undersøkelsen, hadde 22% eiendeler under forvaltning på $5 milliarder eller mer, og 45% forvaltet mellom $1 og $4,9 milliarder. Med andre ord forvalter to tredjedeler mer enn $1 milliard, og hvis bare halvparten av disse forvalterne tildelte noen få prosent til bitcoin og ethereum, ville det utgjøre hundrevis av milliarder i ny kapital.

Interesse for digital asset ecosystem

Ifølge Bloomberg indikerte respondentene i undersøkelsen også interesse for å investere i “digital asset ecosystem.”

The majority of families want to talk to us about blockchain and digital ledger technology, (…) There are many who think that this technology is going to be as impactful as the internet has been from an efficiency and productivity perspective.”

Meena Flynn, Goldman Sacs
Back