Credit https://www.asiacryptotoday.com/uniswap-guide/

Fraværet av sentralt styringsorgan

Tidligere i uken kunne vi lese at den desentraliserte “børsen” Uniswap hadde høyere handelsvolum enn den regulerte børsen Coinbase Pro. Det er et resultat av 9 måneders vekst og det er ingen grunn til at dette momentumet skal avta med det første. Mange lurer derfor på hvordan Uniswap fungerer og hvorfor den er så populær.

Uniswap er en desentralisert børs bygget på to kontrakter på Ethereum blokkjeden. Den ene kontrakten heter “Exchange” og den andre “Factory”. For de som ikke kjenner til hva desentralisering er, så er det kort fortalt protokoller som er laget uten sentral styringsmekanisme. Ingen sitter på en kill switch, eller kan endre regler uten konsensus blant token eierne. Alle prosesser er automatiserte og kan derfor skalere uten økte kostnader.

Automatisert market making

På Uniswap kan du trade ERC-20 tokens, som er standard protokoll hos Ethereum. Det betyr at hvis du finner en token du vil kjøpe, kan du betale med Ethereum og motta det du ønsket å kjøpe. Transaksjonen skjer on-chain, uten mellommann eller innblanding fra en tredjepart, rett mot likviditetsfelleskapet. Avgiften på 0.3% går til de som skaper likviditet, og her er rosinen i pølsa.

Hos Uniswap kan du som eier en token, stille din token og tilsvarende sum i Ether i et likviditetsfelleskap og motta avgifter. Det fungerer som en automatisk market maker. La oss si at du eier 10.000 XYZ, og du lurer på hvordan du kan tjene penger på posisjonen utenom verdistigningen. Du oppdager at det er et voksende marked på Uniswap for denne tokenen. Du setter inn 10.000 XYZ og tilsvarende i Ether i likviditetsfelleskapet og mottar dermed din pro-rata andel av handelsavgiftene fra transaksjoner i denne kontrakten.

Grunnen til at du må sette inn tilsvarende verdi i ERC-20 og Ether, er at man skal representere begge sider av markedet. Det er tross alt market making du tjener penger på. Ved å være en stor likviditets stiller i en kontrakt med høy aktivitet, kan inntektene bli svært store. Det er som å eie en børs, uten å ha tatt investeringskostnadene.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.