Bilde av IBM Multicloud Manager. Kilde IBM

Kryptovaluta-oppbevaring for bedrifter

CoinDesk rapporterte nylig at det i slutten av måneden kommer en
oppbevaringsløsning for kryptovaluta og tokens bygget på IBMs private skytjeneste og krypteringsteknologi. Løsningen er utviklet av Shuttle Holdings, et New York basert investeringsselskap og slippes først som en beta-versjon.

Tjenesten legger til rette for at kunder kan bruke løsningen til å oppbevare kryptovaluta selv. IBM og Shuttle vil altså ikke holde midler på vegne av kunder, men tilby et sett med verktøy.

Banker, meglere, fond og børser er potensielle kunder av løsningen ifølge Brand Chun, investeringssjefen i Shuttle. Videre kunne han fortelle CoinDesk at det er en venteliste for aktører som er interessert i løsningen:

“We have a list of selected clients that we are launching limited service with this month,” Chun said. The service is “not open to the public yet and there is a wait list to get into our beta.” 

IBMs teknologisjef er positiv

I følge IBMs teknologisjef er oppbevaring av kryptovaluta en ideell bruk av selskapets skytjeneste. Han introduserte løsningen på konferansen Think 2019 og hadde følgende å si om kryptovaluta, før han gav ordet til Chun:

“What better example than taking a financial technology that is changing the world. Look at digital assets; how do you secure the data? … [This is] top of mind for a lot of people in the financial industry,” 

Løsningen på en “teknologisk selvmotsigelse”

Løsningen fra Shuttle og IBM skiller seg fundamentalt fra løsningen de fleste andre benytter. Det vanlige har vært å oppbevare de private nøklene – passordene som gir disposisjonsrett til kryptovaluta – på maskiner og systemer som ikke er koblet til Internett – det som kalles cold wallet.

Dette har typisk vært sett på som det sikreste, men Chun mener det fra et teknisk perspektiv er en selvmotsigelse. Bedrifter ønsker å kunne samhandle direkte med kundene og håndtere data og verdier både sømløst og sikkert. Samtidig kan det å flytte kryptovaluta ut av en cold wallet være både vrient og tregt.

Alternativet ifølge Chun, er å utnytte løsninger i IBMs skytjenester. Det er dette Shuttle har gjort for å lage en løsning som ifølge Chun skal være like sikker, om ikke sikrere enn en cold wallet.

Løsnignen er bygget på det som kalles “hardware security module” (HSM). Dette er en slags lås som sikrer og håndterer kryptografiske nøkler i et “tukle-sikkert” (tamper-proof) miljø.

Chun utbroderte i samtale med CoinDesk:

“There are always trade-offs between security and efficiency, but we do not utilize a traditional cold storage system. Instead, we keep keys at rest encrypted in multiple layers as data blobs so that an organization can store these backups using their pre-existing disaster recovery and backup processes and media.”

Mer enn bare kryptovaluta

Chun mener kombinasjonen av tilgjengelighet og sikkerhet gjør at IBMs skyløsning er spesielt godt egnet for en fremtid med både kryptovaluta og digitale verdiobjekter.

Ifølge han selv vil alle slags bedrifter kunne begynne å oppbevare alle typer digitale verdier. Så snart det viktige tekniske laget som gir både tilgjengelighet og sikkerhet er klart, vil ikke bare kryptovaluta kunne håndteres, men også verdier som “tokenifisert” eiendom og digitale identiteter.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.