Hjem  »  Nyheter  »  Internasjonal studie: Sør-Afrika på krypto-toppen, Norge midt på treet

Internasjonal studie: Sør-Afrika på krypto-toppen, Norge midt på treet

Torbjørn Bull Jenssen
calendar 20,februar 2019

Global spørreundersøkelse

I den nylig utgitte rapporten, The Global Digital Report 2019, kartlegges globale trender knyttet til Internettilgang, bruk av sosiale medier, kryptovaluta, e-handel m.m. Som en del av studien ble det gjennomført en global spørreundersøkelse i andre og tredje kvartal 2018, som gikk ut til personer mellom 16 og 64 år og med tilgang til Internett.

Populært i fremvoksende økonomier

På toppen av listen finner vi flere fremvoksende økonomier som Sør-Afrika, Thailand, Indonesia, Vietnam og Brasil. Dette viser at kryptovaluta har fått et ekstra godt fotfeste i land hvor det finansielle systemet har betydelige svakheter, og hvor det er betydelig innslag av politisk og økonomisk uro.

For de tre øverste landene oppgir hele 10 prosent av de spurte at de eier kryptovaluta. Det uvektede snittet for alle landene i undersøkelsen er på drøyt fem prosent.

Selv om resultater fra spørreundersøkelser alltid er beheftet med betydelig usikkerhet, viser disse resultatene tydelig at kryptovaluta er et globalt fenomen med betydelig nedslag over store deler av verden.

Interaktiv versjon av grafen finner du her

Sør-Afrika ligger på topp

Sør-Afrika har med 11 prosent den høyeste andelen som oppgir å eie kryptovaluta. Sør-Afrika har en kryptovaluta-industri i kraftig vekst. Populariteten i Sør-Afrika kan ha en sammenheng med den politiske og økonomiske uroen landet opplever, og at folk ser på kryptovaluta som en trygg havn eller en måte å sikre kontroll over egne penger.

Andre studier har vist vesentlig høyere tall for eierskap av kryptovaluta i landet. En studie tidligere omtalt av Business Insider, indikerte at så mange som 30 prosent allerede eier kryptovaluta og at mer enn halvparten ønsker å kjøpe kryptovaluta. Fra studien kommer det også tydelig frem at det er bitcoin som er klart mest dominerende blant kryptovalutaene.

Undersøkelsen var imidlertid langt fra representativ, med 85 prosent av de spurte over middelklassenivå. Studien sier altså mer om forholdet personer med god inntekt i Sør-Afrika har til kryptovaluta, enn befolkningen generelt.

Norge er midt på treet

Norge var ikke en del av undersøkelsen som ble sendt ut i forbindelse med Global Digital-rapporten, men en tilsvarende undersøkelse viser at rundt fem prosent av voksne nordmenn eier kryptovaluta. Dette er tilsvarende som for våre naboland Danmark og Sverige. Det er noe lavere enn land som Sveits og Østerrike, med rundt 7 prosent eierandel, og vesentlig lavere tall enn landene på topp.

Back