Hjem  »  Nyheter  »  Investeringsbanker satser på verdipapir tokens

Investeringsbanker satser på verdipapir tokens

Richard Paulsen
calendar 25,september 2019

Verdipapiriserte tokens er aktiva som er underlagt de samme reglene som aksjer og verdipapirer, ikke nødvendigvis sammenlignbart med fiat, kryptovaluta eller råvarer. Det knytter seg strengere regler rundt utstedelse og handel med verdipapirer, som i større grad er produkter ment for allmenheten og småsparere.

Securitize sin forretningsidé er å tilby en fullservice verdipapirifisering og handel i regulerte verdipapirer basert på blockchain. De har konsesjon fra Securities and Exchange Commission (SEC) som gjør det mulig å opprette aksjebøker, betale utbytte, gjennomføre avstemminger.

Åpne blokkjeder gjør at tillit og eierskap kan flyttes rundt av eieren, og ikke nødvendigvis av en mellommann.

“At vi fikk strategiske investorer som Santander, Nomura og Mitsubishi sier noe om hvor transformativt verdipapirisering av tokens er, og hvordan det kan påvirke tradisjonelle finansmarkeder”.

Santander satser på blokkjeder i flere av bankens forretningsområder, og gjorde for eksempel en obligasjonsdeal på Ethereum tidligere i år.

Back