www.pexels.com

JPMorgan Chase er den største banken i USA, målt i kapital, innskudd og balanse. De deler nå et notat med kundene sine, som viser at etterspørselen etter Bitcoin spiser opp etterspørselen etter gull ETF’er som banken tilbyr.

Det kan bety at institusjonelle investorer som hedgefond og familieformuer i økende grad betrakter Bitcoin som et “safe haven”, noe de tidligere gjorde med gull.

Denne grafen viser hvordan Grayscale Bitcoin Trust sin beholdning vokser kraftigere enn gull holdt i ulike ETF’er. Gull ser faktisk ut til å flate ut.

Grayscale

I tredje kvartal fikk Grayscale mer enn $1 milliard i innskudd fra investorer, noe som betyr at totale innskudd for året 2020 nærmer seg $3 milliarder. Det er en kraftig økning med tanke på at AUM nå er $9.1 milliarder.

Kryptografen nyhetsbrev