Lansering i Madrid

Klimatoppmøtet i Madrid (COP25) er nettopp avsluttet, med blandede resultater. Ett av de vanskeligste forhandlingspunktene var handel med klimakvoter, eller mer spesifikt fordeling av kvoter i forkant. Selv om de store landene ikke er enige om et felles system for kvotehandel, vokser det nå frem flere gode alternativer innen for ulike nisjer.

Blokkjedeselskapet Perlin og The International Chamber of Commerce (ICC) har gåttt sammen med kvotebørsen AirCarbon om å skreddersy karbonsertifikater for flyindustrien. Det nye partnerskapet ble offentliggjort i Madrid, under toppmøtet.

AirCarbon er basert i Singapore, der selskapet bygger en handelsplattform der bedrifter og energiprodusenter kan handle Ethereum tokens støttet av CORSIA-compliant karbonsertifikater. Protokollene som brukes er både ERC20, standard Ethereum token, og ERC721 de såkalte “non-fungible tokens”.

Kvotehandel er fremtiden

Formålet med kvotehandel, er at forurensende part kan kjøpe kvoter som baseres på ren energi eller fravær av utslipp et annet sted. Dagens fly kan ikke uten videre gå over på biodrivstoff, men hvis et flyselskap kjøper “offsetter” sitt fuelforbruk ved å kjøpe grønne sertifikater et annet sted, bidrar det til en totalreduksjon i utslipp.

Hittil har handel med kvoter, foregått på ulike plattformer og i Over-The-Counter markedet. AirCarbon skal nå gjøre det på blokkjeden. CORSIA er et samarbeid mellom 80 ulike land og deres flyindustri. Målet er å kutte 2.6 milliarder tonn CO2 mellom 2021 og 2035, samtidig som de bidrar med $40 milliarder til grønne prosjekter.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.