Kilde: Arcane Research

Korrelasjonen øker

I Arcane Research nye ukesrapport trekkes det frem flere interessante observasjoner som kan peke i retning av at bitcoin kan bli digitalt gull – en trygg havn i urolige tider som også er resistent mot inflasjon.

Først og fremst er korrelasjonen mellom bitcoin og gull nå på de høyeste nivåene vi har sett på over 3 år. Sist vi så slike nivåer var i august 2016. Selv om korrelasjonen mellom de to aktivaene kun er på 0.3 (90-dagers gjennomsnitt), har denne økt betraktelig i løpet av 2019. For kun et halvt år siden var nemlig korrelasjon under 0, men dette har endret seg drastisk inn mot 2020 og spesielt i starten av det nye året.

Kilde: Arcane Research

Reagerer likt på globale nyheter

Arcane Research trekker også fram hvordan prisene på gull og bitcoin har beveget seg utsedvanglig likt den siste uken. Grafen nedenfor viser tydelig hvordan det to aktivaene hadde samme bevegelser i forbindelse med tre viktige nyheter den siste uken.

Kilde: Arcane Research

Den første hendelsen er relatert til offentliggjørelse av drapet på den iranske lederen Qasem Soleimani. Her hoppet først gullprisen opp, og bitcoin fulgte etter.

Den andre hendelsen er knyttet til nyhetene om at Iran hadde bombet amerikanske militærbaser i Irak. Her hoppet både bitcoinprisen og gullprisen opp mer eller mindre samtidig.

Den tredje hendelsen kom etter at den amerikanske presidenten Donald Trump holdt en pressekonferanse som bidro til å de-eskalere situasjonen med sin overraskende myke retorikk. Da falt begge aktivaprisene brått ned på samme tidspunkt.

Er bitcoin et nytt digitalt gull?

Den siste uken har gjort at flere nå peker på at bitcoin viser tegn til å være et nytt digital gull, og dermed kan fungere som en trygg havn når det oppstår global uro. Samtidig er det viktig at slike konklusjoner ikke trekkes for tidlig. Som sagt er korrelasjonen mellom de to aktivaene knappe 0.3, som altså er nærmere 0 (ukorrelert) enn 1 (perfekt korrelert). I tillegg kan korrelasjonen skyldes tilfeldigheter.

Det vil bli spennende å se hvordan forholdene mellom de to aktivaene utvikler seg fremover. Det er ikke umulig at et fenomenet “reflexivity” kan oppstå på sikt. Dette er knyttet til at våre subjektive holdninger til markedet faktisk kan påvirke aktivaenes underliggende økonomiske fundament gjennom en positiv spiraleffekt (feeback loop).

Dette betyr altså at uansett om prisbevegelsene vi har sett den siste uken har vært knyttet til tilfeldigheter eller et faktisk forhold mellom gull og bitcoin, så er dette noe mange har lagt merke til. Dette vil styrke tanken om at bitcoin kan fungere som gull – en sikring mot global uro og inflasjon, som igjen fører til at flere vil handle bitcoin ved globale markohendelser.

Bitcoins tekniske egenskaper, desentralisert, knappt og grenseløst, gjør verdiobjektet godt egnet. Det som mangler, men stadig vokser frem, er den felles sosiale enigheten.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.