Holder telling på utslipp

KPMG avslørte nylig deres nyeste løsning for å hjelpe bedrifter måle, rapportere og kartlegge drivhusgass-utslippene sine. Teknologien heter CAI (Climate Accounting Infrastructure), og er blokkjede-basert.

CAI bruker blokkjedeteknologi for å trygt lagre miljødata i et finansielt system som del av organisasjonens risikostyring og verdivurdering når det kommer til klimautslipp. I tillegg skal det hjelpe firmaene som bruker systemet å nå sine ESG mål.

Blokkjede-teknologien som blir brukt i denne løsningen kobler organisasjonens allerede eksisterende system, inkludert IoT sensorer (Internet of Things), med eksterne datakilder som igjen etablerer et verifiserbare spor fra organisasjonens utslipp som er blitt registrert på blokkjeden.

Blockchain ikke ukjent

KPMG samarbeidet med utviklerne Context Labs og Prescriptive Data, samt blokkjedefirmaet Allinfra på teknologien. KPMGs blokkjede-sjef i USA, Arun Ghosh, mener bruken av blokkjeder i slike systemer fører til en transparent og tillitsfull måte å håndtere datarapportene i slike analyser på. Dette er svært godt egnet til å opprettholde samt styrke tillit og verdi blant aksjonærene. Det er også et velegnet verktøy for å tilpasse seg både nåværende og fremtidige reguleringer.

Gjennom avanserte sanntidsanalyser, vil i tillegg brukerfirmaene ha muligheten til å modellere effekten klima-risiko har på operasjonell og finansiell drift.

“As investors broaden their focus beyond financial factors to include ESG practices, organizations are increasing efforts to reducing carbon footprints, alongside transparent disclosure of progress”

Arun Gosh

Tidligere har KPMG gått ut og sagt at blokkjede-teknologi sammen med bruken av den allerede godt integrerte IoT teknologien, vil være med å forme fremtidens løsninger på klimaendrings – problemer.

Flere organisasjoner henger seg på

Tidligere i 2020 startet Mercedes-Benz et samarbeid med blokkjede-startupen Circulor for å kartlegge klimagassutslipp. Volvo har også tidligere samarbeidet med Circulor på et eget, lignende prosjekt. Carbonblock har også utviklet en løsning som går i strupen på klimaproblemer i verdikjeden til Porsche.

Du kan også lese om denne saken hos vår svenske partner Trijo News.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.