Hjem  »  Nyheter  »  Kryptobørs inn i populært akselleratorprogram

Kryptobørs inn i populært akselleratorprogram

Erik Dale
calendar 10,oktober 2019

Et naturlig skritt

Innhold i artikkelen

Miraiex har blitt tatt opp i høstens akselleratorprogram til TheFactory. Kryptobørsen ønsker primært introduksjoner til store finansinstitusjoner, de skal også hente kapital og lære hvordan å skalere en fintech bedrift. TheFactory er Norges største inkubator og aksellerator for finansiell teknologi. De har med seg store sponsorer og partnere som Nordea, Sbanken, NETS og KPMG.

Kryptobørsen Miraiex ble stiftet november 2017, og etter iherdig innsats fra gründerne introduserte de en MVP (Minimal Viable Product) i lukket beta januar 2018. Det gikk med andre ord tre måneder fra selskapet ble stiftet til produkt i markedet. De brukte 2018 på å luke ut bugs, teste UX og løsninger, og nå er de etablert i det norske markedet og har registrert virksomheten hos Finanstilsynet.

Veien videre er klar i følge Chief Operating Officer Øyvind Kvanes.

– Kjernen i teamet vårt er programmere og teknologi folk. De fleste har også andre jobber i dag, og bidrar derfor til Miraiex på kveldstid og i helgene. Vi meldte oss på TheFactory fordi de ønsket å gjøre selskapet investeringsklart, slik at vi kan hente kapital for å skalere ut i det norske markedet

Skatteetaten har registrert 8000 personer med kryptovaluta i Norge. Selv estimerer etaten  med at det er nærmere 60.000 som har kjøpt eller solgt krypto i løpet av det siste året. Spørreundersøkelser media har gjort antyder at tallet kan være nærmere 200.000.

– Vi tror at det norske markedet er stort og satser primært på å være en trygg og nøytral leverandør til norske kunder. Jeg tror personlig det fort blir komplisert å overføre penger til utenlandske aktører og la ukjente oppbevare dine bitcoin. Vårt verdiforslag er å være en en trygg norsk leverandør av børstjenester knyttet til kryptomarkedet.

Finanstilsynet har innført de såkalte FATF antihvitvaskingsreglene for å hindre terrorfinansiering og skatteunndragelse. Det betyr at børser og bitcoinvekslere er underlagt strenge regler for kundekontroll og overvåking.

– Helt fra start var vi klare på at vi ønsket å være en regulert aktør med myndighetene på vår side. Eller sagt på en annen måte. Vi ønsket å være på kundenes side ved å oppfylle alle krav til myndighetene satt på slik virksomhet. De er jo til for å beskytte kunden til syvende og sist.

Øyvind forteller at de brukte lang tid, og gikk flere runder med Finanstilsynet for at registreringen skulle være helt i henhold til kravene. Fasiten er at Miraiex var den første kryptobørsen som vellykket registrerte seg hos Finanstilsynet i Norge.

-Det viktige med å bygge en bedrift fra bunnen av, er å ta alle slike prosesser alvorlig. Vi ønsker å bygge en børs for fremtiden, og da er lovverket en hjelp for oss, ikke noe vi skygger unna.

Konkurransesituasjonen i Norge er i ferd med å endre seg når Norwegian Block Exchange lanserer sin børs, og det har i tillegg kommet noen flere til den senere tiden. Øyvind er ikke bekymret.

-Er du på andre markeder, er det ofte plass til 4-6 aktører med ulik tilnærming til kundene og markedet. NBX kan bli en stor aktør, men etter hva jeg forstår satser de inn mot å understøtte eksisterende virksomheter. De kommer sikkert til å gå internasjonalt veldig raskt også.  Vi fokuserer nå på å være en trygg norsk handelsplass for krypto og har flere produkter vi ønsker å lansere i dette markedet det neste året.

Back

Innhold i artikkelen