Alle frykter å bli hacket, at dine verdier plutselig forsvinner ved at noen har funnet en luke i din wallet eller børskonto. Det har allerede blitt stjålet $1.4 milliarder hittil i 2020. I følge analytikere hindrer dette adopsjon av Bitcoin og kryptovaluta, spesielt fra institusjoner og fond som ikke kan ta slik risiko med kundene sine innskudd.

Fjerner risiko

Det forsøker custody aktøren Anchorage å endre, ved å introdusere en ny form for finansiering av kryptoverdier. Konseptet dreier seg rundt at eierne ikke trenger å flytte på sine Bitcoin eller kryptovaluta for å belåne, stake eller spekulere.

“Hver gang en digital valuta flytter seg mellom wallets, eller forlater custody, så øker sikkerhetsrisikoen betraktelig.” Sier CEO of Strix Leviathan, et krypto hedgefond til Forbes.

Anchorage introduserer nå flere nye produkter, der kundene ikke trenger å flytte på sin beholdning. Institusjoner og hedgefonds kan trekke på kreditt og bruke Bitcoin som sikkerhet for lån i andre kryptovalutaer men også dollar og yen.

Institusjonelle investorer kan nå velge en integrert pakke med alt de trenger av finansieringsprodukter, uten å på ta seg flytterisiko av digitale verdier.

Utvider nedslagsfeltet

På denne måten senkes en viktig barriere for å rekruttere nye kunder til bransjen. Det blir enkelt å kjøpe eller deponere Bitcoin til Anchorage, og senere bruke den samme beholdning som sikkerhet for alle typer lån.

Tidligere i år kunne vi lese at den kjente hedgefond forvalteren Paul Tudor Jones hadde investert nærmere 2% av sin formue i Bitcoin, noe som mange pekte på som et viktig signal om at større investorer og institusjoner er på vei inn i kryptomarkedet. Anchorage kan forsterke denne trenden ettersom de, i følge seg selv, fjerner en viktig årsak til at mange av disse store aktørene har holdt seg unna.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.