Lønn i Bitcoin tiltrekker stadig flere.

Roger Valestrand
calendar 04,mai 2022

Tilgangen på kunnskap har aldri vært større. Stadig flere tar høyere utdanning gjennom tradisjonelle undervisningsinstitusjoner. Samtidig har internett åpnet opp for en utømmelig kilde til kunnskap og omskolering, samt spesialiserte og målrettede utdanningsforløp som kan gjennomføres ved siden av fast jobb og andre forpliktelser. 

Selv om talentbasen er stadig voksende, er det trender fra USA som viser at arbeidsgiverne må strekke seg stadig lenger for å signere de sterkeste kandidatene. 

Det er flere faktorer som spiller inn. Blant annet ser stadig flere mot entreprenørskap, freelancing og fleksibilitet. Stadig færre er interessert i den klassiske 8-16 modellen i rutinene og prosedyrenes kongerike. Dette gjenspeiler seg spesielt hos arbeidstakere under 30 år. 

I en undersøkelse gjennomført av NYDIG i begynnelsen av 2022, tegner det seg et tydelig bilde av at det ikke bare er institusjoner, profesjonelle investorer og andre finansakrobater som med stadig større uro i kroppen, må forholde seg til stigende inflasjon og generell makroøkonomisk usikkerhet. Dette gjelder også i stigende grad den gjennomsnittlige arbeidstaker, hvorpå hele 29% av de spurte er «ekstremt bekymret» for inflasjon, og 30% svarer at de er «veldig bekymret».

I dagens økonomiske landskap og arbeidsmarked, kan det se ut som at en for mange uventet joker har dukket opp fra sidelinjen når det gjelder arbeidsgiveres evne til å tiltrekke seg unge talenter. 36% av de spurte i aldersgruppen 18-29 år, sier nemlig at de ville være interessert i å motta en del av deres lønn i bitcoin om dette var en mulighet. 31% i aldersgruppen 30-44 svarer det samme – og kanskje mest oppsiktsvekkende så sier hele 25% i aldersgruppen 45-60, at også de ville takket ja til en slik ordning.  

NYDIG peker på at en slik løsning, ofte referert til som en «Bitcoin Savings Plan» vil skape en klassisk vinn-vinn situasjon for både arbeidstagere og arbeidsgivere. Arbeidstageren får gjennom sin lønn, muligheten til å allokere midler i en eiendel mange ser på som en mulig sterk beskyttelse mot inflasjon – og arbeidsgiveren differensierer seg i kampen om talentene, i et stadig tøffere rekrutteringsmarked. 

Undersøkelsen bygger videre opp under denne påstanden ved at 31% i aldersgruppen 18-29 sier at i valget mellom to identiske jobbtilbud, ville de valgt arbeidsgiveren som ga de muligheten til å få utbetalt deler av sin lønn i bitcoin. Samlet sett over samtlige aldersgrupper, sier 1 av 4 at de vil foretrekke et selskap som tilrettela for det samme.

Dette gjelder også for arbeidsgivers evne til å holde på sine medarbeidere. 1 av 5 arbeidstagere i undersøkelsen sier de ville byttet arbeidsgiver om de ble tilbudt lignende stilling hos en annen, hvor de samtidig kunne få betalt noe av sin lønn i bitcoin.

Når det gjelder de arbeidstagere som allerede er investert i bitcoin, blir tallenes tale enda tydeligere. 54% av de spurte ser gjerne at en del av deres lønn ble utbetalt i bitcoin, og hele 42% vil forlate nåværende arbeidsgiver om konkurrerende selskap tilbyr tilnærmet samme rolle med muligheten for lønn utbetalt i bitcoin. 

Det er ingenting som tyder på at Bitcoin adopsjonen ser ut til å stoppe opp. I dagens globale makroøkonomiske bilde, er det flere som peker på at tvert imot er det mest sannsynlige scenario. 

Det er dermed ingen utenkelig utopi at trendene fra NYDIG sin undersøkelse vil styrke seg. I kampen om talenter på et stadig mer konkurransepreget arbeidsmarked, må selskaper som ønsker å tiltrekke seg de ypperste kandidatene være i stand til å differensiere seg fra konkurrentene på nye og innovative måter. Muligheten for lønn i bitcoin, kan bli en uventet tunge på vektskålen.   

Back