Hjem  »  Nyheter  »  Manipuleres søk på bitcoin fra Romania?

Manipuleres søk på bitcoin fra Romania?

Bendik Norheim Schei
calendar 05,september 2019

Voldsom endring over natten

Google Trends er for mange kjent som et verktøy for å sjekke populariteten av søkeord på Google. Den siste tiden har flere påpekt at noe mystisk har skjedd med søketallene på bitcoin. Det har seg nemlig slik at søk på ordet “BTC” har skutt i været.

Grafen nedenfor viser hvordan populariteten plutselig endret seg voldsomt rundt månedsskiftet. Dette er nivåer som er langt over hva som ble sett da bitcoinprisen var på sitt høyeste i slutten av 2017, som nå ser helt ubetydelig ut. Resultatene oppgis som en relativ størrelse, noe som betyr at nivåene settes etter hva det sammenlignes med. For å illustrere dette er grafen for samme periode, minus den siste perioden, også tatt med. Da ser vi søkesultater som ligner veldig på prisbevegelsene vi har sett de siste årene. Med andre ord en mer normal søkehistorikk.

Noe som ikke stemmer

Det er flere grunner til at disse resultatene er merkelige. Først og fremst er dette hoppet helt ukorrelert med bitcoinprisen. Tidligere har søkehistorikken fulgt etter prisbevegelsene. Prisen er i dag nær halvparten av hva den var på forrige “søketopp”.

For det andre, og kanskje hovedårsaken til mistanken om manipulasjon, så ser vi ingen særlig endring i søk på ordet “bitcoin”. Da “bitcoin” er hovedmåten å omtale kryptovalutaen på, er det tydelig at denne burde fulgt samme bevegelser som forkortelsen, “BTC”. Nedenfor ser vi grafen for søk på “bitcoin” over samme periode som ovenfor, inkludert den aller siste perioden med merkelig aktivitet rundt “BTC”.

Kan Romania være årsaken?

Om vi begrenser søket til bare den siste perioden, finner vi flere interessante observasjoner. Det er helt tydelig at endringen plutselig skjedde, rundt den 29.august. Grafen nedenfor viser hvordan populariteten systematisk har hatt et hopp hver dag siste uken. Grafen en uke lenger bak i tid, viser noe helt annet.

Tallene fra Google Trends forteller også at Romania er landet som relativt sett har hatt størst endring i søk siste uken. Dette betyr ikke at Romania er landet hvor flest har søkt på BTC, men det er i dette landet hvor endring innad i landet har vært størst siste uken.

Ser vi nærmere på grafen for Romania er de systematiske bevegelsene i popularitet enda tydeligere. Det er mildt sagt spesielt om innbyggerne i Romania systematisk søker på BTC cirka kl. 03:00 hver natt.

Graver vi videre ser vi faktisk at denne systematikken er gjeldene for flere andre land også. Både USA, Norge, Hongkong, Argentina, Thailand, for å nevne noen, viser samme mønster.

Så hva har egentlig skjedd?

Det er vanskelig å gi noe tydelig svar på dette. Det er rimelig å anta at noen står bak disse voldsomme endringene. At det samme mønsteret kan ses over hele verden, kan tyde på at det er brukt VPN-tjenester, for å fordele søkingen utover verden, og dermed oppnå en global trend.

Google Trends peker på at endringer relativt sett har vært størst i Romania. Er dette kilden, eller slår det bare mest ut fordi det var her færrest søkte på BTC tidligere?

Uansett hva svaret er – det er noe veldig merkelig som har skjedd med interessen for søkeordet “BTC” den siste uken.

Husk å følge oss på Twitter og Facebook .

Back