Norges Bank screenshot

Skape et godt beslutningsgrunnlag

I januar skal arbeidsgruppen overlevere en rapport til Norges Bank, med formål å styrke sentralbankens beslutningsgrunnlag om å gå videre med en ny digital krone.

På spørsmål om når Norges Bank kan fatte en beslutning om å faktisk innføre en digital krone i markedet, svarte foredragsholder at det kan fortsatt gå “mange år”.

“Key takeaways” fra webinaret

 • Digitale penger er ikke et mål i seg selv, det er et virkemiddel
 • Drevet frem av endrede forbruksmønster, spesielt stadig synkende grad av kontantbruk, som ble yttligere fremhevet av koronaviruset.
 • Utforming vil være avgjørende for egenskaper, og her har de gått bredt ut og sett på egenskaper til DLT og andre tokenbasert betalingsløsninger.
 • Systemet skal ikke nødvendigvis bygge på DLT-teknologi, men det skal kunne kommunisere med DLT-systemer.
 • Skiller mellom retail og interbank. Retail vil mest sannsynlig ligge tett opp med det vi ser i dag med wallet løsninger og iboende verdi. Interbank er mindre komplisert og kan leve på eksisterende business løsninger.
 • Kun forsket på penger som vil være en fordring på Norges Bank. Det skal ikke printes nye penger i noen form.
 • Over 80% av sentralbanker fra hele verden som deltok i en stor undersøkelse gjennomført av BIS, sier de allerede arbeider med utvikling av DSP.

  Dette er hva Norges Bank sier om hvorfor de gjør et arbeid på DSP akkurat nå:
  • Opprettholde kontantegenskaper gjennom et digital substitutt
  • Finansiell inkludering
  • Lavere betalingskostnader
  • Innovasjonsplattform
  • Pengepolitikk
  • Konkurranse fra pengalternativer (BTC)
  • Teknologiske endringer

Usikkerhet rundt den tekniske løsningen

Neste runde i utviklingen vil eventuelt være en pilot eller en sandkasseløsning der ulike aktører kan hjelpe til med testing og utvikling. Disse tekniske løsningene vil ikke være eksklusive for spesifikke plattformer, men testes over mange forskjellige plattformer for å kunne lære så mye som overhodet mulig om mulighetene samt utfordringene ved diverse plattformer, før man kan lande på en spesifikk plattform.

Når det kommer til tidsaspektet, så ble en tidslinje framlagt under den tekniske presentasjonen, som støtter oppunder tidligere foredragsholders svar “mange år”.

Kilde: Norges Bank

Utenom dette, ser Norges Bank for seg to forskjellige tekniske løsninger. En Token-basert løsning (les: Kryptovaluta-løsningen), eller en kontobasert løsning, med følgende mulige funksjonaliteter:

Kilde: Norges Bank

Samtidig, nevnes det at den tekniske løsningen mest sannsynlig kommer til å ende opp som en “hybrid” mellom de to linjene.

Konklusjon

Det ble tydelig at mandatet og arbeidet deres har vært mye bredere enn ventet. Både gjennom terminologi og ønsket egenskaper, har de sett på en rekke kryptovalutaer. Arbeidsgruppen var tydelig på at en digital krone vil kunne øke interoperabiliteten med eksisterende kryptovalutaer og betalingsformer assosisert med slik tokens.

Det vil dog ta mange år før dette blir en realitet. Norges Bank beveger seg ikke raskest, og mye av arbeidet er drevet av at mange andre sentralbanker gjør det samme. Jeg tipper de vil høste erfaringer fra andre, kanskje ECB, før de lanserer en egen digital krone.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.