Photo by One Shot from Pexels

Frir til bitcoin

Det er Bloomberg som rapporterer om at Ordføreren i Miami, Francis Suarez, har foreslått å tilrettelegge for at kommunearbeidere kan velge å få utbetalt hele eller deler av lønnen sin i bitcoin, samtidig som innbyggere skal få muligheten til å betale eiendomsskatter eller byavgifter med verdens største kryptovaluta. Dette følger av en resolusjon vedtatt av bystyret.

Selv om bystyret godkjente forslaget med en 4-1 favør, så har ordlyden i det originale forslaget blitt vesentlig endret. Det opprinnelige forslaget innebar en faktisk igangsetting av forslagene – den godkjente utgaven innebar kun “utprøving og utforsking”

Suarez har diskutert og forhandlet med Silicon Valley-investorer og teknologiselskaper i flere måneder, spesielt på Twitter, hvor bitcoinadopsjon er en kritisk del av planen.

“I think we’re on the cusp of seeing a major titanic shift on this. It’s an industry that’s boisterous, vociferous and growing, and this would send the right signal.”

Francis Suarez, til bystyret.

Suarez feirer godkjennelsen av forslaget på Twitter:

Vil investere statlige midler

Resolusjonen nevner også at Suarez ønsker at byen skal analysere potensielle muligheter for å investere statlige midler i Bitcoin. Det er dog svært uklart i hvilken grad det er mulig: Statlige vedtekter i Florida har strenge begrensninger for hvordan lokale myndigheter kan investere overskuddsmidler, som generelt begrenser investeringsmuligheter til kun instrumenter med lav volatilitet som er utstedt av den amerikanske regjeringen. Det lover dårlig for investering i bitcoin, da den digitale aktivaen har vist en evne til å både doble seg i pris eller miste halvparten av verdien på under én måned.

Bitcoin siste uken. Kilde: Tradingview

Suarez derimot, ser ikke ut til å bli skremt av volatilitet. Den originale utgaven av resolusjonen hevdet byen Miami var “forpliktet til å fremme fremveksten av Bitcoin som følge av en økende grad av normal aksept i samfunnet”

Noen bykommisjonærer advarte mot å omfavne Bitcoin uten å ha utført et nøye risikostudie. “Let’s analyze this before we jump in, maybe you’re ahead of your time, maybe you’re right, but let’s analyze it.” – Manolo Reyes, en bykommisjonær i Miami.

Nye ideer

Denne nyheten kommer, strategisk nok for Suarez, i forkant av valginnspurten dette året, hvor Suarez satser på å bli gjenvalgt som mayor. En bitcoinadopsjon på bynivå viser i alle fall at han er i stand til å tenke nytt og er åpen for innovasjon. Han har som tidligere nevnt flørtet med investorer, blant annet Elon Musk:

Ordføreren i Miami kontrollerer dessverre ikke budsjettene, eller kommunearbeidere, og han har heller ikke en stemme når slike forslag blir lagt på bordet. Han forsøkte å appellere til Miami-velgere for å gi embetet større handlekraft, men initiativet feilet.

Adopsjons-initiativet fra Suarez kommer på tampen av en uke fullspekket med nyheter. På mandag ble det kjent av Tesla Motors hadde kjøpt Bitcoin for $1,5 milliard. Mastercard skal tilby oppgjør i kryptovaluta. BNY Mellon skal bli custodian for bitcoin og andre kryptovaluta for sine kunder.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.