»  Nyheter  »  Portugal viser vei på skattlegging av krypto

Portugal viser vei på skattlegging av krypto

Bendik Norheim Schei
calendar 30,august 2019

Fritatt fra både skatt og merverdiavgift

Det var den portugisiske avisen Jornal de Negocios som skrev om saken, som fremkommer fra et dokument skattemyndighetene har sendt til et lokalt kryptomining-selskap. 

Her uttaler de at all handel av kryptovaluta mmed tradisjonell valuta er fritatt fra “Value Added Tax” (VAT), også kjent som merverdiavgift (MVA) i Norge. I tillegg bekrefter de at personer som bruker kryptovaluta ikke trenger å betale skatt på kapitalavkastningen, som er et steg ikke mange andre land har tatt enda.

Avklart allerede i 2016

Det skal nevnes at dette ikke er nytt i Portugal, men mer en avklaring. Kryptovaluta ble nemlig fritatt fra kapitalskatt allerede i 2016. Det betyr at uansett hvor høy avkastning du får på din investering i kryptovaluta, eller uansett hvor ofte du handler med kryptovaluta, skal dette ikke beskattes. Dette gjelder ikke selskaper, som fortsatt må betale skatt av sitt eventuelle overskudd fra kryptovalutahandel.

Henviser til sak fra EU-domstolen i 2015

I den offisielle uttalelsen henviser skattemyndighetene til sak som var oppe hos EU-domstolen i 2015. Denne omhandler den svenske bitcoinnettsiden Bitcoin.se og eieren David Hedqvist.

Her kom nemlig domstolen fram til at bitcoin er et betalingsmiddel, og at handel dermed skal være unntatt mva-forpliktelser. Dette var derimot ikke de svenske skattemyndighetene enig i, og argumenterte med at domstolen ikke hadde god nok forståelse for saken.

Kryptovaluta er i dag fritatt fra merverdiavgift både i Norge og Sverige etter EU-dommen i 2015, men følger allmenne regler for inntekts- og formuesbeskatning. 

Store forskjeller i Europa

Europa er relativt enstemmig i hvordan mva for kryptovaluta skal håndteres etter avgjørelsen fra EU-domstolen i 2015. Det er imidlertid store forskjeller hva angår skatteregler. 

I Tyskland er man fritatt skatt på kapitalgevinst fra kryptovaluta om man holder lenger enn ett år. Dette gjelder privatpersoner, da selskaper fortsatt må betale selskapsskatt på sitt eventuelle overskudd fra kryptovaluta. Her er også transaksjoner hvor krypotvaluta brukes som betalingsmiddel fritatt fra skatt. Innbyggerne kan dermed uten problemer bruke kryptovaluta til å kjøpe f.eks. en kaffe.

I Sveits, kjent for sin Crypto Valley, hovedkvarter for Ethereum Foundation, og nå også Libra Association, har de et kryptovennlig regime. Her er privatperson fritatt fra skatt på overskudd fra kryptovaluta, men profesjonelle må betale selskapsskatt. I land som Hviterussland og Slovenia er innbyggerne helt fritatt fra skatt på overskudd fra kryptovaluta.

På den andre enden av skalaen har du blant annet Norge. Her regnes alle transaksjoner med kryptovaluta som realisering av gevinst/tap. Dette betyr at du må føre alle transaksjoner på skattemeldingen, enten det er handel mellom kryptovalutaer eller f.eks. bruk av bitcoin til å kjøpe en kaffe. 

Frankrike er et av landene som til og med avviker på reglementet rundt merverdiavgift. Her tillegges det mva på inntekter fra mining, betalingsprosessering av kryptovaluta, og transaksjoner av kryptovaluta mot varer og tjenester.

USA ser på nye løsninger

Norges håndtering av kryptovaluta er lik den vi ser i USA. Der må også alle transaksjoner med kryptovaluta rapporteres, og behandles som skattepliktig. Dette betyr f.eks. at hvis du kjøpte bitcoin for $100, og deretter brukte dette til å kjøpe en PC da verdien av dine bitcoin var $1000, må du innrapporte en skattepliktig gevinst på $900. Internal Revenue Service (IRS) jobber i disse dager med nye veiledninger, som egentlig skulle vært utgitt allerede.

Back