Tidligere i Oktober, gikk Stone Ridge ut og sa de hadde kjøpt 10.000 Bitcoin (i skrivende stund verdt over 145.000 NOK) som del av sin risikostyrings – strategi.

I etterkant av dette, under podcasten “The Breakdown” 13. November, så offentliggjorde Gutmann sin Bitcoin-fascinasjon, og hvorfor Stone Ridge investerte over $160 millioner i det.

Svakheten til fiat-systemer

Gutmann starter forklaringen på et mer personlig nivå, og identifiserer “three flavors of crypto nerds” – kulturelt, tidspunktet, og profesjonell erfaring, hvorpå han hevder han kan relatere til samtlige.

“For meg er det skjæringspunktet mellom de tre tingene – tidspunktet, kulturen og den profesjonelle opplevelsen – som bare gir denne absolutte grunnleggende fascinasjonen med ideen om et pengesystem med åpen kildekode”

Robby Gutmann.

Han legger videre til at han fra sitt perspektiv, ikke ser på denne nye typen pengesystem som en erstatning for nåtidens fiat-systemer, men heller som et alternativ.

Lang prosess

Guttman forklarer at mange ansatte hos Stone Ridge deler lignende tankesett, og deler mange av de samme poengene når det kommer til personlig interesse for Bitcoin. Videre forteller han at selv om selskapet har vurdert å investere i Bitcoin siden 2015, så har det ikke blitt tatt noen klar beslutning før nå. Når Stone Ridge utvidet seg, prøvde de “mange forskjellige ting, og de fleste av dem fungerte ikke.”

Gitt vår personlige interesse for Bitcoin, så har ideen om å starte et kryptofond, eller et Bitcoin-fond, vært på prosjektlisten helt fra begynnelsen. Det hadde egentlig ikke blitt prioritert før sent 2015 – tidlig 2016, da vi fant oss selv i å bare snakke mye om det, sa Guttman og bemerket at “Det vi virkelig fant er at det var et misforhold mellom hvor mye vi snakket om det og hvor mye eksponering vi hadde for ideen.”

En avgjørelse var nødt til å bli tatt på et tidspunkt, enten å eksponere seg, eller slutte å prate om det. Stone Ridge valgte å eksponere seg kontra å legge prosjektet dødt. Dette krevde mye arbeid, da det ikke fantes noe infrastruktur eller custody-system i selskapet rundt slike investeringer.

Dette har siden ført til oppstarten av New York Digital Investment Group (NYDIG) som er Stone Ridge sitt krypto-fokuserte datterselskap, som også forvalter morselskapets Bitcoin-reserver i dag.

Investeringsmarkedet i Bitcoin er dømt til å vokse

Guttman bemerket også at det for øyeblikket er observerbare forskjellige trender som betyr at Bitcoin-investeringsmarkedet er i ferd med å akselerere enda lenger enn hva vi har sett den siste tiden.

For det første foretar flere og flere forvaltere plasseringer på vegne av klientene sine i motsetning til å foreta personlige investeringer. En annen trend er den økende etterspørselen etter mer sofistikerte finansielle produkter som dekker et annet behov enn det å være long i Bitcoin.

Toneskifte hos finansinstitusjonene

Avslutningsvis skisserte Gutmann en siste trend som et dramatisk skifte i tonen til eksisterende finansinstitusjoner, hvor stadig flere av dem ønsker å tilby Bitcoin eller Bitcoin-produkter til sine kunder.

“Etter vår erfaring har tonen virkelig skiftet fra en slags inaktiv samtale, til å virkelig gjennomføre noe, helt ned til at banker har begynt å tilby forbrukerprodukter. Det som drev dette skiftet, i det minste for bankene, vil jeg absolutt mene er den nye OCC-veiledningen.

Office of the Controller of the Currency (OCC), som er en del av det amerikanske departementet for statskassen, publiserte et fortolkningsbrev som bekrefter ovenfor nasjonale banker og føderale spareorgnaisasjoner, at de kan forvalte reserver for utstedere Stablecoins.

“The idea of having an open-source technology-based alternative [to monetary systems] that individual agents—as a human, as a citizen—can proactively opt into, can vote with his or her day’s labor, that’s just an idea that never really existed before in human history”

Robby Gutmann.
Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.