www.pexels.com

Bitcoin har utvilsomt sementert den raske oppgangen, ved å backteste ned til $30.000, for så å stige til $40.000 for andre gang. Med litt erfarne briller kan det se ut til at et intervall er etablert, med to nivåer å følge nøye med på.

Veien videre kan derfor bestemmes av om bitcoin bryter opp forbi toppnivået, eller under $30.000, som tydelig var et nivå der investorene begynte å akkummulere igjen på backtesten.

Personlig tenker jeg at prisen vil fluktuere i dette intervallet i overskuelig fremtid. I så fall vil det være en svært velkommen og positiv konsolidering, ettersom det vil foregå cirka 300% høyere enn forrige lange konsolidering rundt $10.000 nivået.

Sannsynlighetsregning

Traderne der ute priser sannsynligheten for en bevegelse opp til $50.000 mot slutten av måneden til cirka 20%. Hvordan kommer de frem til slike tall? – kan du spørre, men det er enkelt. Ved å analysere pris, volatilitet og volum på call-opsjoner, vil man kunne angi slike sannsynlighetsprosenter basert på hva traderne er villige til å betale for den risikoen.

Her ser dere hvordan analysefirmaet skew har regnet sannsynlighet for januar bortfall i opsjonsmarkedet.

Beregningene viser at markedet priser inn 50% sannsynlighet for at bitcoin stenger $35.000 eller høyere for januar måned, og nær 100% sannsynlighet for at den stenger over $10.000.

“The big beast”

Opsjonsberegningen, sammen med tall fra det institusjonelle markedet, bygger opp rundt mitt eget syn; at vi vil konsolidere rundt dagens nivåer.

Institusjonelle aktører fortsetter nemlig å kjøpe bitcoin i stor skala. Grayscale har nå økt forvaltningskapitalen fra $2 milliarder til $20 milliarder på et år. De meldte tidligere i uken at de fikk inn $3 milliarder i fjerde kvartal, mot $1 milliard i tredje kvartal. Det er ikke usannsynlig at denne veksten fortsetter. Det er en av få muligheter der fond og institusjoner kan kjøpe eksponering mot bitcoin.

Heldigvis for oss andre, så investerer Grayscale innskutt kapital i bitcoin for å kunne tilby kundene sine identisk prisutvikling.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.