President Joe biden. (Gage Skidmore, Flickr)

Senator avviser skatteendring

President Joe Bidens lovforslag rundt infrastruktur har vært på folkets lepper den siste tiden. Tirsdag vedtok senatet pakken med 69 mot 30 stemmer. Lovforslaget øremerker over én billion dollar til infrastruktur over en tiårsperiode. $550 milliarder er dermed satt av til å reparere landets nedslitte veier, bygge nye broer, legge nye vannledninger og mye mer. For å finansiere lovforslaget ønsker de blant annet å øke skatteleggingen av kryptovaluta. I korte trekk vil den nye skatteendringen kartlegge hvem som må rapportere gevinst til IRS. Denne skatteendringen er estimert til å hente inn opp mot 28 milliarder dollar som skulle brukes til å dekke deler av de nye investeringene i landets infrastruktur. Til tross for et forsøkt kompromiss i siste liten, ble endringen i skattelegging av kryptovaluta avvist.

Kontroversiell definisjon

Krangelen bunner i at skattemyndighetene i USA (IRS), har laget en utvidet definisjon av ordet “broker”. Den utvidede definisjonen inkluderer aktører som teknisk sett ikke kan defineres som meglere. Kryptominere, programvareutviklere og desentraliserte kryptobørser er alle sårbare for den nye definisjonen. Ved å utvide omfanget av begrepet øker antall skattepliktige, som igjen vil kunne føre til større skatteinntekter. Flere av de nye aktørene som inkluderes i den nye definisjonen mangler i dag mye av informasjonen som amerikanske skattemyndigheter krever for korrekt rapportering.

Utdaterte beslutningstagere?

Mannen som felte vedtaket var den 87 år gamle republikanske senatoren, Richard Shelby. Shelby protestere bestemmelsen etter hans forsøk på å øke det militære budsjettet ble nedstemt. I etterkant har senatoren uttalt at han egentlig støtter tiltaket, men aktet ikke å stemme for det uten støtte til sin egen sak om et utvidet forsvarsbudsjett. Kryptomiljøet viser frustrasjon over at skjebnen til viktige saker som dette avgjøres av mennesker som ikke har nok kompetanse på feltet.

Mike Novogratz er en av mange som viser sin misnøye over resultatet på sosiale medier.

Huset vil behandle saken etter 20. september. Hendelsen har ikke påvirket prisene på digital valuta nevneverdig. Tom Emmer med fler ytrer sine bekymringer i et brev til samtlige medlemmer i huset.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.