Kryptografen har tatt opp en podcast med Torsten Thinn i Skatteetaten og fått de nye tallene for inntektsåret 2018. Skattetallene gir en god oversikt over rapportert kryptoformue, tap og gevinst, men viser også hvor få det er som faktisk rapporterer beholdning sin til Skatteetaten.

70 prosent fall i kryptoformuen

De nye skattetallene viser at rapportert kryptoformue for nordmenn er på 1.4 milliarder kroner i 2018. Det er altså en nedgang på 3.6 milliarder kroner fra 2017, da det ble rapportert 5 milliarder i samlet kryptoformue.

Dette utgjør en nedgang på drøyt 70 prosent og speiler i stor grad den kraftige nedgangen i bitcoin og altcoinmarkedet gjennom 2018.

Nesten 1 milliard i rapportert gevinst

Når vi ser på realiserte tap og gevinster tegnes det et helt annet bilde. I følge Skatteetatens tall er det realisert gevinster på rundt 780 millioner kroner, mens det kun er realisert tap på rundt 360 millioner. Det er riktignok realisert flere tap enn gevinster, men tapene har i snitt vært mindre.

Dette betyr at Nordmenn i stor grad enten har beholdt kryptoinvesteringene sine, og/eller hadde vesentlig lavere inngangsverdier enn toppen som inntraff desember 2017. Det kan også ha vært tradere som har tatt såkalte short-posisjoner, hvor man tjener penger på fall i markedet.

Kun et fåtall har rapportert

Antall personer som har rapportert befatning med krypto på skattemeldingen falt fra rundt 8.000 personer til rundt 7.000 personer fra 2017 til 2018. Fallet kan skyldes at enkelte solgte seg ut i løpet av 2017, og ikke gikk inn igjen i 2018, et år da kursene falt mye.

Samtidig er det veldig store mørketall. Skatteetaten sier de sitter med en liste på over 60 000 navngitte personer de mener har eid eller eier kryptovaluta. I tillegg viser tidligere undersøkelser at rundt 200.000 personer oppgir å eie kryptovaluta i Norge.

Det er nok mange som har små verdier i kryptovaluta, og derfor ikke har registrert dette på skattemeldingen. Kryptovaluta er imidlertid rapporteringspliktig fra første krone. For de som ikke har vært klar over dette, eller har glemt å rapportere, finnes det muligheter for å selv gå inn og rette opp. Ulike selskap som Kaupang har også utviklet skatteverktøy som kan være praktiske å bruke.

Lytt til det aktuelle intervjuet med Torstein Thinn i Skatteetaten

Husk å følge Kryptografen på Twitter og Facebook.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.