Kryptografen avholder en gjettekonkurranse der deltagerne skal gjette prisen på Bitcoin ved midnatt nyttårsaften. Noen legger seg naturlig nok i ytterkanten, med veddemål langt over eller under dagens kurs. Majoriteten derimot har gjettet at Bitcoin kursen kun vil falle eller stige 5% gjennom desember måned.

Vi har derfor sett på historiske tall, for å gi dere en liten pekepinne på hvordan Bitcoinkursen har oppført seg tidligere.

I denne matrisen viser utvikling fra 1. desember til 31. desember og stengepris på nyttårsaften i de respektive årene.

Denne oversikten gir liten mening hvis man ikke gjør en enkel analyse som for eksempel et gjennomsnitt.

I perioden 1. desember til 31. desember har Bitcoin falt i snitt -1.1%.

Legger man dette til grunn for å si noe om inneværende måned, kommer man til $7.515 fordi prisen den 1. desember 2019 var $7.599.

Kryptografen nyhetsbrev