NicoEINino, IStock.(https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/57000/57752/land_shallow_topo_2048.jpg)

Elon Musk står bak satellittnettverket, Starlink, som har som mål å gi internet til hele verden utenom polare regioner. Det er allerede sendt opp flere enn 1500 satellitter i bane rundt jorden, og Starlink er operasjonelt i flere land. Starlink anses som et komplementært produkt, og vil blant annet dekke deler av verden som faller utenom dekningen som tilbys fra nettverkskjempene 5G og fiber. Elon er klar over de vanvittige kostnadene som følger med et slikt ambisiøst prosjekt, og har flere ganger vitset om at målet er å ikke gå konkurs.

SpaceX sin totale investering vil ligge på $5 milliarder og $10 milliarder før de oppnår en positiv kontantstrøm. På lang sikt er det mulig at investeringene vil krype opp mot $30-40 milliarder for å holde nettverket konkurransedyktig.

Helt enkelt vil flere mennesker med tilgang til internet, gi flere mennesker tilgang til å bruke digital valuta. Dette vil være spesielt nyttig for u-land, mennesker og organisasjoner som bor eller opererer i avsides områder. Dette er gjerne steder som heller ikke har tilgang på lokale banker eller handelsplattformer.

Resultatet vil potensielt bli en økning i brukere av digital valuta, som igjen vil styrke nettverkseffektene som blant annet gjør Bitcoin så utrolig kraftfullt. Verdens innbyggere har naturligvis ikke lik kjøpekraft. Det er altså ikke sannsynlig at markedet rystes ved at denne gruppen får tilgang på handel og banktjenester med digital valuta. Fremover vil det være svært spennende å følge med på de indirekte effektene dette vil ha på hvordan verdier overføres og benyttes i mindre bebodde områder.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.