Moderne metode tillater detaljerte analyser

Lead-lag forhold har blitt undersøkt i mange tiår i tradisjonelle finansmarkeder. Nye teorier og metoder er blitt tatt i bruk i takt med den teknologiske utviklingen innenfor trading. Høyfrekvens-trading og metoder basert på algoritmer har gjort det mulig for akademikere å studere bevegelser helt ned til millisekunder.  

I dag er de største kryptovaluta-børsene svært effektive, og det er få arbitrasjemuligheter mellom bitcoinprisen på de forskjellige børsene. Spørsmålet er om dette er gjeldende for prisbevegelse også, eller om noen børser leder prisbevegelsene for bitcoin?

Studien bruker en moderne metode hvor det anvendes såkalt “tick-by-tick” data. Dette vil si at alle handler som er gjort blir inkludert, og at analysen ikke bruker tidsintervaller som f.eks. sekunder eller minutter. Alle handler på 7 av de største bitcoinbørsene er analysert gjennom hele 2018. Analysen ser på krysskorrelasjonen mellom kursutviklingen på de forskjellige bitcoinprisene (børsene), og identifiserer interessante forhold.

De største børsene leder an

Analysen bygger på data fra Binance, Coinbase, Bitstamp, Bitfinex, Poloniex, Kraken og Hitbtc. Resultatene viste tydelige tegn til lead-lag forhold. De mindre børsene med lavere handelsvolum viste seg å være sterkt forsinket i forhold til de større børsene.

Blant børsene som viste tegn til forsinkede prisbevegelser, var spesielt resultatene til Kraken interessante. Kraken lå nemlig hele 10-15 sekunder bak både Binance, Bitstamp og Bitfinex, noe som er mye.

Dette er sannsynligvis et resultat av at Kraken både er en relativt liten børs (basert på handelsvolum) og har en løsning for algoritme-trading som ikke er like rask som andre børser (manglet en såkalt “websocket API” gjennom hele 2018). I tillegg har Kraken blitt kritisert for deres tradingplattform, hvor brukere har opplevd tilkoblingsproblemer og store vanskeligheter med plassering og gjennomføring av handler. Med Krakens lansering av “websocket API” i begynnelsen av 2019, som muliggjør streaming av prisinformasjon, og andre tekniske oppgraderinger, har denne forsinkelsen mest sannsynlig blitt redusert. 

Blant de største børsene er dynamikken derimot en helt annen, med svake lead-lag forhold. Binance, Bitfinex, Bitstamp og Coinbase viste bare forsinkede prisbevegelse på rundt 1-2 sekunder. 

En full oversikt over tidsforsinkelsene mellom alle børsene er presentert nedenfor. 

Tabellen viser forsinkelsen i prisbevegelsene, gitt i sekunder. En positiv verdi indikerer at børs X leder børs Y. En negativ verdi indikerer det motsatte.

Drevet av tilgang på ny informasjon

Videre bekrefter studien at ny informasjon til markedet har en tydelig påvirkning på lead-lag forholdene. Dette måles gjennom endringer i handelsvolum. Overraskende volumendringer hadde en signifikant påvirkning på disse forholdene. Store volumblokker, som mest sannsynlig kommer fra profesjonelle investorer, hadde den sterkeste påvirkningen på lead-lag forholdene. Med andre ord, større volumendring på en børs fører ofte til prisbevegelser, som med en målbar forsinkelse beveger seg over på andre børser. 

Effisiente markeder reduserer arbitrasjemulighetene

I studien benyttes det flere såkalte “backtesting”-strategier, i et forsøk på å utnytte lead-lag forholdene i investeringsøyemed. Disse testene viste i utgangspunktet lønnsomme handelsstrategier, under antagelsene om lave transaksjonskostnader og såkalt “mid-quote execution”. 

Samtidig er det tydelig at det i virkeligheten er særdeles vanskelig å utnytte lead-lag forholdene i kryptovaluta-markedet. Høye transaksjonskostnader, betydelig risiko for å ikke få handlet til beste tilgjengelige pris, såkalt “price slippage”, og skaleringsproblemer pga. lav likviditet er de mest kritiske utfordringene. 

Likviditet på børsene mest avgjørende 

Det er, som påpekt over, grunn til å tro at enkelte av av lead-lag forholdene skyldes forskjeller i handelsaktivitet og likviditet på børsene. Det er imidlertid flere andre aspekter som også kan være med å forklare markedsdynamikken. Infrastrukturen til en børs med pålitelig teknologi og effektive API-tjenester kan forklare noe. Arbitrasje-tradere søker børser som fungerer godt og har lave transaksjonskostnader.

Hvor en børs holder til i verden og såkalte “colocation-tjenester” kan også ha en påvirkning på resultatene. Dette i tillegg til investorenes geografiske plassering, og hvilke typer investorer som har tilgang på de forskjellige børsene. Det er vanskelig å komme med et fullstendig svar på hva som påvirker lead-lag forholdene, og svaret er mest sannsynlig relatert til en rekke forskjellige aspekter, både de ovennevnte og flere andre aspekter.

For å lese mer og grave dypere i studiet klikk her.

Studien ble gjennomført som en masteroppgave på Copenhagen Business School i samarbeid med Arcane Crypto.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.