Foto: © Philipp Zinniker

Det Sveitsiske Finanstilsyn et(FINMA) har utstedt lisenser for bank- og verdipapirhandel til to nye blockchain-firmaer – SEBA Crypto og Sygnum.

Regulatoren kunngjorde nyhetene mandag og sa at dette er første gang den har utstedt slike lisenser til ‘pure-play’ blockchain-tjenesteleverandører. Lisensene vil tillate SEBA Crypto og Sygnum å tilby tjenester til institusjonelle og profesjonelle kunder.

“Sygnums sin forretningsidé er å hjelpe selskaper og skaffe ny kapital ved å tokenisere eksisterende finansielle eiendeler, og dermed redusere kapitalkostnader og forbedre likviditeten for utstedere og investorer,” skriver firmaet i en egen uttalelse.

SEBA Crypto sa at lisensen er en “milepæl for hele økosystemet rundt det digitale aktivamarkedet”, og at banken forventes å offisielt gå i gang i begynnelsen av oktober 2019.

FINMA ga i dag også veiledning, som sier at eksisterende lover om anti-hvitvasking av penger (AML) gjelder for blockchain-betalinger, ettersom den “iboende anonymiteten til blockchain-teknologien gir økt risiko.”

“Institusjoner under tilsyn av FINMA har bare lov til å sende kryptovaluta eller andre tokens til eksterne lommebøker som tilhører deres egne kunder, hvis identitet allerede er bekreftet, og har bare lov til å motta kryptovaluta eller tokens fra de samme kundene,” sa regulatoren og la til:

“FINMA-kontrollerte institusjoner har således ikke lov til å motta tokens fra kunder i uregulerte institusjoner eller til å sende tokens til slike kunder.”

Kryptografen nyhetsbrev