Kilde: Riksbanken pressebilder

Verdens eldste sentralbank

Coindesk rapporterer om at Sveriges Riksbank, grunnlagt i 1668, utsetter pilotprosjektet for digitale sentralbankpenger (DSP) i ytterligere 12 måneder.

I følge en pressemelding forrige fredag, vil prosjektet som gjennomføres med bistand fra Accenture, løpe frem til februar 2022.

Riksbanken nevner at de vil fortsette å utvikle en teknisk løsning for en sentralbankutstedt “e-krona” “som et supplement til kontanter”, med det primære målet at banken skal øke kunnskapen rundt blokkjedeteknologi.

Ikke avklart om det blir noe mer enn pilotprosjekt

Riksbanken vil i 2021 fortsette å utvikle sitt potensielle tilbud av digital valuta med fokus på ytelse og skalerbarhet. Å teste offline-funksjoner og bringe eksterne deltakere inn i testmiljøet ligger også på bordet.

Prosjektet reist noen bekymringer i Sveriges kommersielle banksektor når det kommer til levedyktigheten til en eneveldig DSP og hvordan det vil påvirke hele banksystemet.

Det er til tross for mye medieomtale og lobbyvirksomhet fra regjeringen, ikke tatt noen endelig beslutning om hvorvidt Riksbanken kommer til å utstede en digital e-krona etter pilotprosjektet. Dog har fallende bruk tradisjonelle kontanter – spesielt under coronapandemien, bidratt til at temaet har tiltrukket seg mye oppmerksomhet i Sverige.

Norges Bank også med på toget

Selv om Norges Bank ikke har annonsert at de skal lansere et pilotprosjekt, så har de opprettet en arbeidsgruppe som senest i November holdt et statusmøte. Kryptografen var tilstede.

En annen nasjon som er svært god på vei i DSP utviklingen, er Kina. De har både drevet pilotprosjekter i noen geografiske områder, og senest integrert sitt statlige blokkjedebaserte nettverk i den kommende distribusjonen

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.