Bitcoins Norway sendte en e-post til kundene mandag kveld hvor de opplyste om at et angrep på deres teknologileverandør AlphaPoint hadde ført til tap av kundemidler.

Ifølge en oppdatering tirsdag skal det være snakk om verdier for rundt 4,3 millioner kroner (500 000 USD). Dette skal imidlertid utgjøre en liten del av kundenes midler hos Bitcoins Norway, og selskapet jobber nå med å få forsikringsdekning for tapet.

Alphapoint utsatt for phishing-angrep

På bakgrunn av omstendighetene spekulerte Kryptografen i om e-posten fra Bitcoins Norway var et phising-angrep. Etter en telefonsamtale med daglig leder Ole-Andre Torjussen, fikk vi imidlertid bekreftet at e-posten var ekte og sendt fra selskapet.

Nå viser det seg imidlertid at AphaPoint har vært utsatt for et phising-angrep. Dette fremkommer fra en e-post sendt til DN. E-posten er fra Layla Tabatabaie, som i følge DN jobber i Wachsman, mediebyrået til AlphaPoint. Hun opplyser videre at skadene skal ha blitt minimert og at selskapet er forsikret.

Kryptografen nyhetsbrev