Photo by Sora Shimazaki from Pexels

Pågått i snart to år

TheBlock rapporterte tidlig i forrige uke om at den snart toårige disputten mellom NYAG, Tether og Bitfinex er blitt avsluttet i en forliksavtale.

I april 2019 hevdet NYAG at Bitfinex brukte Tethers midler til å dekke $850 millioner med tap hos betalingsbehandleren Crypto Capital. De tapte midlene utløste angivelig uttaksproblemer for Bitfinex’ kunder mot slutten av 2018.

Bitfinex hevdet på daværende tidspunkt sin uskyldighet, og Crypto Capitals midler ble istedenfor beslaglagt av myndighetene i Portugal, Polen, og USA. Bitfinex har siden den gang søkt å få tilbake midlene.

Som en del av forrige ukes forlik, annonserte Bitfinex og Tether at de “ikke å har gjort noe galt” (Admitted to no wrongdoing). Partner i Steptoe & Johnson, Jason Weinstein, som også er rådgiver for Bitfinex og Tether, fortalte The Block at NYAGs funn er “bare begrenset til naturen og tidspunktet for visse avsløringer.”

“Contrary to online speculation, there was no finding that Tether ever issued tethers [USDT] without backing, or to manipulate crypto prices,”

Jason Weinstein

$18,5 millioner for å legge det bak seg

Stuart Hoegner, “general counsel”, for Bitfinex og Tether, sier til The Block at oppgjørsbeløpet bør sees på “som et mål på vårt ønske om å legge denne saken bak oss og fokusere på vår virksomhet.”

I tillegg til denne monetære straffen i forliket, har Bitfinex og Tether sagt seg villige til å avvikle alle former for handelsaktivitet med New-Yorkere. Tether har også frivillig sagt seg villig til å gi NYAG og publikum en kvartalsoppdatering om USDTs backing, en anbefaling som NYAG var enig i. “We share the Attorney General’s goal of increasing transparency,” sier Hoegner. “Vi vil – både til justisministeriets kontor og offentligheten – offentliggjøre ytterligere informasjon om Tethers reserver kvartalsvis i de neste to årene.”

Ikke full backing

Som nevnt, er et tema som er blitt tatt opp i saken om Tether (USDT) alltid har vært 1-1 backet med den amerikanske dollaren, som selskapet bak stablecoinen hevder. En viktig del av idéen bak Tether-valuta er at den til enhver tid har 1-1 backing med fiat-dollar. Tether skal altså alltid være god for det antallet USDT de har utgitt, i USD. Det ble spekulert i om det ikke var tilfellet.

NYAG hevder Tether ikke hadde 1-1 backing på en bankkonto i USD for USDT fra minst 1. juni 2017 til 15. september 2017. I tillegg til dette, fremla Tether en selvprodusert bankrapport hvor de viser at selskapet til tross for kritikken, faktisk hadde $382,064,782 i likvide midler som tilsvarte 1-1 backing. NYAG kom dog til den konklusjonen at disse midlene var overført til Tethers konto så sent som morgenen rapporten ble produsert, og at Tether følgelig aldri hadde 1-1 backing for utstedte USDT i tidsrommet. Det følger i forliksrapporten:

Rather, the funds ostensibly backing tethers had been held in an account under the control of its General Counsel, with the balance accounted for as a ‘receivable’ from Bitfinex. No one reviewing Tether’s representations would have reasonably understood that the $382,064,782 listed as cash reserves for tethers had only been placed in Tether’s account as of the very morning that Friedman [Amerikansk regnskapsfirma] verified the bank balance.

Forliksrapporten fra the New York Attorney General (NYAG) hevder videre at etter denne falske bekreftelsen i september 2017, så ble igjen USDT “ubacket” i november 2018, og at denne feilaktige representeringen av likvide midler fortsatte til februar 2019.

Har Tether blitt brukt til å manipulere bitcoin-prisen?

Et nylig studie konkluderer med at bitcoin-kjøp med USDT ofte har vært tidsbestemt til etterkant av markedskorrigeringer, og at slike mønstre er konsistente med at USDT har blitt brukt til å manipulere priser.

På den andre siden, skriver Alex Krüger i Medium at det imidlertid ikke er ekstraordinært at bitcoin-kjøp med USDT forekommer etter markedsnedgang, og at det i seg selv ikke er noe bevis på markedsmanipulasjon. Slike kjøp kan forklares med etterspørsel fra markedet selv, enten for å kjøpe “dippen” eller for å utnytte arbritrasjemuligheter i forskjellige spread på børser. Krüger mener videre at noen av studiets påstander virker uberettigede.

Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.