Bilde av energepic.com fra Pexels

Sterk konkurranse

Uniswap har over $2 milliarder i midler låst på sin plattform, som tjener renter på tradingaktivitet gjennom sitt pool-system. De er den største aktøren i en DeFi bransje som stadig opplever nye rekorder på innskutt kapital. Totale verdier låst i alle DeFi prosjektene nærmer seg $11 milliarder, og Uniswap har en markedsandel på nærmere 18%.

På andreplass finner vi MakerDAO med $1.9 milliarer og på tredjeplass følger Aave med $1.56 milliarder. Deretter følger Curve.fi med $1.22 milliarder og Wrapped Bitcoin har $990 millioner i innskutt kapital.

Tradingvolum

Uniswap er igjen større på handelsvolum, enn Coinbase Pro. DeFi aktørene så verdier for $398 millioner skifte hender de siste tjuefire timer. I samme tidsperiode hadde Coinbase Pro $343 millioner i handelsvolum.

I følge Dune Analytics har tradingvolumet for desentraliserte børser oversteget $3.7 milliarder den siste uken.

Når stopper det opp?

Det kan ofte være vanskelig å relatere til slike høye tall og uten andre referanspunkter, kan det også bli meningsløst. For tradere og investorer som ønsker å måle temperaturen i markedet, er det en god pekepinne hvorvidt volumet stiger eller ikke.

Volum er et tegn på adopsjon og at andre er villige til å risikere kapital på et gitt tidspunkt. Veksten i DeFi fra $1 milliard tidligere i sommer, til nærmere $11 milliarder i dag, gjør det nærliggende å tenke på en boble som kan sprekke. Dog, viser historien at man bør investere når det er momentum og prisbevegelse.

Hvem vet når dette stopper?

Kryptografen nyhetsbrev