Chainalysis Global Crypto Index

Som en preview på den kommende rapporten “2021 Geography of Cryptocurrency” i september, har analyseselskapet Chainalysis publisert et blogginnlegg om kryptoadopsjonen i hele verden. Blogginnlegget viser en ny adopsjonsindeks de kaller “2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index”. Målet med indeksen er å måle kryptoadopsjon på en litt annerledes måte enn kun ved transaksjonsvolum.

For måler man adopsjonsraten ved å bruke utelukkende transaksjonsvolum vil man potensielt kun måle adopsjonen i land som har høy grad av profesjonalisme i form av institusjonelle aktører, så vel som infrastruktur som tilrettelegger for å flytte store beløp.

Chainalysis sikter mot å måle adopsjonen hos “vanlige folk”, og for dette bruker de parametere som antall brukermuligheter for transaksjoner og privat sparing i motsetning til trading og spekulering på børsene. I undersøkelsen kommer spesielt Vietnam frem på topp, etterfulgt av India og andre naboland. Jo nærmere score landet får til 1 på indeksen, jo høyere adopsjon er blitt målt.

Kilde: 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index

Parameterene

Uten å gå for teknisk inn i det, så har det i undersøkelsen blitt anvendt tre forskjellige parametere. Den første er verdien av kryptovaluta mottatt on-chain vektet opp i mot kjøpekraftsparitet per capita (PPP). Den andre er volumet på retailtransaksjoner gjennomført on-chain vektet opp mot PPP per capita, og til sist er det regnet ut handelsvolum på børser for peer-to-peer (P2P) markedet vektet opp mot PPP per capita og antallet internettbrukere i landet.

Disse tre parameterene er designet slik at de skal måle kryptoaktiviteten i et land korrigert for et lands respektive kjøpekraft og velstand per innbygger. Transaksjoner over $10,000 i verdi er ekskludert, og antallet internettbrukere spiller også inn i bildet.

Sagt på en annen måte, så betyr det at Vietnam er det landet i verden som har høyest andel retail-transaksjoner med krypto sett opp i mot kjøpekraften i landet per innbygger og andelen av totalbefolkningen som bruker internett.

Modellen har som alle andre økonomiske forskningsmodeller begrensninger, da utregninger avhenger av at innbyggere ikke benytter seg av for eksempel VPN.

Kilde: 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index

Økende adopsjon over hele verden

Dataen fra undersøkelsen viser at innbyggere i flere og flere land rundt om i verden involverer seg i kryptovaluta, og øker adopsjonen. I diagrammet nedenfor har Chainalysis lagt sammen alle 154 deltakerlandenes indekspoeng fra 2019 til idag. Dette viser en omfattende økning kun i 2021.

Kilde: 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index

Covid-19 har bidratt

Interessen for kryptovaluta har steget siden pandemien begynte, delvis også på grunn av betydelige verdiøkninger i de to mest kjente digitale aktivaene: Bitcoin og Ethereum. Bloomberg Galaxy Crypto Index har klatret omtrent 380% det siste året.

Bitcoin and Ether prices have risen significantly in the past year
Relatert innhold

Intervju med Bitcoins Norway-sjefen: “Alle pengene vil gå tilbake til kundene”

“Alle midler som Bitcoins Norge har fått inn som følge av salget skal komme kundene til gode. Bitcoins Norge kommer ikke til å sitte igjen med noen av disse midlene” – uttaler Torjussen til Kryptografen.

Bitcoinveksler får endelig åpne bankkonto

Den mye omtalte bitcoinveksleren Sturle Sunde har omsider fått åpnet en bankkonto for sin bedrift Bitmynt.