Hjem  »  Nyheter  »  WiV velger EY som leverandør av blokkjedeteknologi

WiV velger EY som leverandør av blokkjedeteknologi

Richard Paulsen
calendar 15,august 2019

Sørge for trygg omsetning av vin

WiV sin globale plattform skal fasilitere trygg omsetning av vin, der opprinnelsessted, kvalitet og verdien er sertifisert på en blokkjede. Dette skal forhindre forfalskninger og svindel, som har vært et stort problem de seneste årene.

Blockchain-teamet i EY (tidligere Ernst & Young) skal nå bistå WiV med videreutvikling av handelsplattformen. EY har ett av de største rene blokkjede-rådgiverteamene blant de store revisjons- og konsulenthusene.

Tilrettelegger for tredjeparter

Kryptografen har snakket med CEO i WiV Technology – Tommy Nordam Jensen.

Er det slik at det kan komme tredjeparter som tilbyr løsninger med på WiV Wine Asset token?

Vår BAAS-løsning vil tilrettelegge for at tredjeparter kan benytte seg av vår blokkjede for å tilby egne asset tokens. Når det gjelder “non-fungible tokens” (NFT) så må man ha en form for sikkerhet knyttet til protokollen og den vil vi måtte håndtere audit/verifisering av den fysiske varen som tokeniseres. Vi kommer også med en nyhet snart rundt vår verdikjedeløsning som da også muliggjør for andre å benytte seg av denne, og utvikle egne løsninger innen vårt nettverk. Det skal nevnes at vår løsning også skal lanseres i andre vertikaler, noe du kan lese mer om på websiden til WiV.

Hvordan skal WiV tjene penger, er det på direkte salg til sluttkunde eller ligger det en avgift på bruk av deres WWA token?

Enkelt forklart så tjener vi penger på tokenisering, transaksjoner og BAAS-fee. Vi har en veldig enkel og forståelig modell, men med et minimums nivå for enterprisekunder.

Kan du si litt om eksisterende brukere / kunder?

Vi er i ferd med å “onboarde” vår første enterprisekunde som administrerer vin til en verdi av $150 millioner. Vi starter tokeniseringen av vinene i månedsskiftet august / september. Brukerne i første fase er b2b-aktørene i “fine wine”-økosystemet, men de tokeniserte vinene vil da i neste fase også være tilgjengeliggjort for trading mot investorer. Vårt uttalte mål er å være en bidragsytende faktor for reduksjon av frakt og økt likviditet i økosystemet. Dette gjelder også de andre vertikalene som vi jobber med.

Vurderte dere andre løsninger enn Ethererum og non-fungible tokens?

Vi jobber i dag både med Web3 foundation og Ravencoin, og noen av våre løsninger vil være med nettopp disse. 

Back