Kryptografen ble startet 2019 og er en nyhets- og opplæringsside med fokus på kryptovaluta, åpne blokkjeder og fintech. Formålet er å spre kunnskap om den teknologiske utviklingen, samt anvendelsen av kryptovaluta og åpne blokkjeder.


Kryptografen eies og driftes av Arcane Crypto. Informasjon og saker publisert av Kryptografen reflekterer hverken Arcanes eller Kryptografens eget syn eller mening om det som publiseres, med mindre det eksplisitt kommer frem av teksten. Alt som publiseres er kun ment som informasjon og ikke rådgivning.