Hjem  »  Partnerinnhold  »  Blir Polkadot større enn Ethereum?

Blir Polkadot større enn Ethereum?

Richard Paulsen
calendar 15,oktober 2020

Utfordreren

En av utfordrerne er Polkadot. Prosjektet er hovedsatsningen til WEB3 foundation. En sveitsisk organisasjon som jobber for et desentralisert internett, der du skal eie dine egne data. Sammen med erfarne folk fra andre kryptoprosjekter, har de nylig lansert et blokkjedelag som skal knytte sammen ulike kjeder, det være seg sentraliserte bedriftsløsninger eller åpne og desentraliserte blokkjeder. 

Ved å tilby en sømløs overføring mellom ulike protokoller vil innovatører kunne bygge skalerbare applikasjoner for det neste internettet. 

Suksesshistorie

Nikolai Gobel, daglig leder i Kaupang Krypto, har sett en økende omsetning i Polkadot på deres handelsplattform.

“Polkadot har hatt stor suksess siden lansering for en måned siden, og har på den korte tiden nådd åttende største markedsverdi av alle kryptovaluta. Prosjektet er blant annet startet av Gavin Wood, en av grunnleggerne bak Ethereum, og blokkjeden er skapt for å skape et nettverk mellom ulike private og åpne blokkjeder for overføring av verdier og informasjon på tvers av blokkjedene.”

Kaupangsjefen addresserer et stort problem i kryptoverden i dag. Interoperabilitet. Akkurat i dag er det vanskelig å flytte produkter som ligger på Ethereum over på EOS eller for eksempel Bitcoin. Man er låst i de ulike siloene, noe som kan hindre innovasjon og vekst på sikt. Flere og flere jobber derfor med løsninger for en sømløs overføring mellom blokkjedene, og det heter Interoperabilitet. 

“Polkadot har et enormt potensiale for å kunne knytte sammen den fragmenterte blokkjedeindustrien, og bruker spennende teknologi på å løse disse utfordringene.”

Nordmenn viser interesse

Nikolai Gobel forteller videre at interessen for Polkadot har vært stor blant norske kunder, spesielt etter at prosjektet ble lansert for fullt i markedet. 

“Det er ikke alltid lett å avgjøre om investorene kjøper et prosjekt fordi de har tro på teknologien, eller om de bare hiver seg på en sterk prisoppgang. I Polkadot sitt tilfellet kan det være begge deler, ettersom prosjektet ble lansert i august og prisen i tillegg har steget over 300% på to måneder”. 

Kaupang Krypto er en markant aktør i det norske kryptomarkedet, med alle de riktige tillatelsene fra Finanstilsynet. Hos Kaupang Krypto kan du kjøpe flere ulike kryptovalutaer direkte med norske kroner. Det har vist seg populært. De har vist en tredobling av antall brukere over de siste seks månedene, samt en gjennomsnittlig månedlig vekst i antall ordre og ordrevolum på henholdsvis 39% og 236%.

Back