Unngå straffeskatt

I 2017 var det omtrent 8000 nordmenn som rapporterte inn kryptovaluta til skatteetaten, samtidig som en undersøkelse utført av Norstat i 2018 konkluderte med at over 200.000 nordmenn eier kryptovaluta. Her er det åpenbart enorme mørketall blant hvor mange som eier kryptovaluta og hvor som mange melder fra om det i skattemeldingen. 

En slik unnlatelse av å ikke melde fra om riktige tall på skattemeldingen kan både gjøre at du:

  1. Går glipp av store fradrag
  2. At det blir vanskeligere for deg den dagen du skal selge 
  3. Risikerer å bli straffet av skatteetaten.

Skatteetaten er på ballen

Kryptovaluta har de siste årene blitt et område av spesiell interesse for skatteetaten, og det er satt i gang flere tiltak for å få en oversikt over nordmenns verdier i kryptovaluta. Denne økte interessen fra staten har mye å gjøre med at interessen for kryptovaluta har hatt en enorm vekst de siste årene. Skatteetaten har også ytret sin bekymring om store mørketall blant hvor mange som faktisk eier kryptovaluta sammenlignet med hvor mange som melder fra om det på skattemeldingen.

En av årsakene til disse mørketallene er i mange tilfeller mangel på kunnskap og forståelse av hvordan ting fungerer, i tillegg er kryptovaluta en verdi som ikke automatisk dukker opp på skattemeldingen, så dette må du gjøre selv, i motsetning til mange andre populære verdier som automatisk dukker opp på skattemeldingen. Dette kan i verste fall straffe seg for personene det gjelder, selv om det ikke er gjort med overlegg. For hvis du ikke oppgir riktig informasjon eller et fullstendig bilde av din formue, kan du risikere både straffeskatt og anmeldelse.

Du kan også risikere å bli etterkontrollert hvis det er mistanke om feilrapporteringer, og under normale forhold kan Skatteetaten gå 5 år tilbake i tid og kontrollere skattemeldingen din, men hvis du blir anmeldt for grovt skattesvik eller blir ilagt tilleggsskatt kan denne fristen utvides til 10 år.

Dette bør du gjøre

Fra og med skattemeldingen for 2019 har skatteetaten nå lansert en ny og enklere temabasert skattemelding. Her fører du bare inn tall for de forskjellige verdiene du måtte ha, og laster opp et vedlegg med detaljene. Dette vedlegget hjelper kryptosekken.no deg med å lage. Denne skattemeldingen vil nå være tilgjengelig for de fleste, bortsett fra næringsdrivende og deres ektefeller, som fortsatt må levere skattemeldingen i gammelt format. Kryptosekken har heldigvis elektronisk integrering med Altinn, slik at denne tjenesten også kan hjelpe deg med å levere denne. 

Hvis du bare har kjøpt kryptovaluta og ikke solgt denne, så behøver du bare å rapportere inn dine totalverdier ved årsskifte på skattemeldingen. Dette kan du gjøre ved å notere ned hva du hadde av verdier ved den 31. desember og sjekke prisen på dem for gjeldende dato hos din megler og omregne dette beløpet til NOK.

Derimot hvis du i tillegg til å kjøpe har utført salg, må du huske å regne ut resultatet av hele transaksjonen, dette inkluderer:

  • Salg av kryptovaluta, f.eks salg av Ethereum til USD.
  • Veksling av en kryptovaluta til en annen, f.eks veksling mellom Bitcoin og Ethereum.
  • Bruk av kryptovaluta ved kjøp, for eksempel hvis du har kjøpt noe på nett og betalt med Bitcoin.

Heldigvis for deg vil du hos de fleste meglere finne en fullstendig ordrehistorikk med oversikt over alle kjøp og salg du har utført. Enkelte har også mulighet for eksportering av historikk, og hos kryptosekken.no har du mulighet til å importere denne for å få gjort utregningen automatisk. Kryptosekken gjør også omregningen fra andre valutaer til NOK helt automatisk for deg.

Husk også at dersom du har tapt penger, så kan du potensielt gå glipp av store summer ved å ikke melde fra om riktige verdier på skattemeldingen, du har nemlig rett på fradrag for tap ved realisasjon av verdier.

Husk også at dersom du ikke har rapportert i fra om kryptovaluta fra tidligere år, så er det ikke for sent å melde fra om dette nå. Enten om det er grunnet manglende kunnskap som har gjort at du ikke har klart å melde fra om riktige verdier eller hvis du plutselig har funnet en gammel datamaskin med kryptovaluta som du hadde glemt av at du eide. Med kryptosekken.no sin mulighet for å importere lommebøker, API-tilkobling mot børser og støtte for å importere lister med transaksjoner, vil du ikke lenger se på dette som et problem.

Løsningen på dine utfordringer

Det er ikke alltid enkelt å vite hva man skal gjøre, og mange velger å utsette de tiltakene som kreves for å føre dette opp riktig på skattemeldingen til den dagen verdiene endelig skal realiseres. Dette må du for all del unngå, da det bare vil gjøre jobben vanskeligere for deg selv, for eksempel kan du risikere at børsen du har handlet kryptovalutaen på går konkurs eller blir nedlagt, og dermed vil du ikke finne tilbake til ordrehistorikken din. Du vil også risikere å bli straffet av skatteetaten dersom det blir oppdaget at du har gjort noe som bryter med lovverket.

Ikke utsett eller vent med rapporteringen

Mange avventer utregning av kryptoverdier fordi de kun kjøper, ikke selger. Dette kan skape mye ekstraarbeid senere da valuta kan ha byttet navn, børser har gått dukken, eller at du roter bort nøkler til wallets. Manglende historikk kan gi problemer med å dokumentere eventuelle tap på et senere tidspunkt. Det er mye bedre ta den enkle jobben i dag så slipper du å måtte gjøre en kjempejobb senere.

Heldigvis vil du ved å bruke kryptosekken.no sitt produkt slippe å gjøre denne vanskelige jobben på egen hånd, og du vil få mye av jobben automatisert ved hjelp av Kryptosekken sine mange tekniske funksjoner.

Relatert innhold

Nye kunder strømmer til IG under koronakrisen

Mange ønsker å hedge eksisterende posisjoner, men det finnes også de som ønsker å ha muligheten til å trade gjennom hele døgnet

De største kryptovalutaene

På Kaupang Krypto kan du handle de aller mest populære kryptovalutaene i verden, med norske kroner. Her er en praktisk oversikt over hva de ulike kryptovalutaene kan gjøre.