Hva skjer med Bitcoin-utviklingen?

Bitcoin-nettverket er i stadig utvikling. Vi går under huden på utviklingsprosessen, og hvorfor den er viktig.

Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Proof

Bitcoin var ein revolusjon på 9 sider. Men revolusjonen var ikkje blokkjedeteknologien i seg sjølv, men konsensusmodellen.