Vanskelig å skjerpe skatten på kryptoutvinning

Høringsuttalelsene til Skatteetaten viser stor motstand og tekniske utfordringer ved fjerning av el-avgift på mining