EU ønsker ytterligere reguleringer av kryptovaluta

Med et stadig mer utbredt kryptovaluta-marked er reguleringer viktig. Direktøren i ESMA, som er EUs kontrollør av finansielle markeder, støtter nå ytterligere reguleringer av det fremvoksende markedet.