En tredjedel av institusjonelle forvaltere eier kryptovaluta

En undersøkelse Fidelity har gjennomført viser stor interesse for kryptovaluta fra tradisjonelle forvaltere.

Institusjonelle investorer positive til kryptovaluta

7 av 10 institusjonelle investorer ser på kryptovaluta som et appellerende investeringsobjekt, melder et av verdens største forvaltningsselskap.

Prisen på bitcoin er irrelevant

I 2018 stupte prisen på bitcoin, men selv om prisen har falt mye har det aldri vært flere eller større aktører som satser på bitcoin.

Finanskjempe planlegger lansering av bitcoin-oppbevaring i mars

Fidelity Investments, med 7 200 millarder dollar i forvaltningskapital, er en av verdens største kapitalforvaltere og satser nå tungt på bitcoin og kryptovaluta.