En tredjedel av institusjonelle forvaltere eier kryptovaluta

En undersøkelse Fidelity har gjennomført viser stor interesse for kryptovaluta fra tradisjonelle forvaltere.

Institusjonelle investorer positive til kryptovaluta

7 av 10 institusjonelle investorer ser på kryptovaluta som et appellerende investeringsobjekt, melder et av verdens største forvaltningsselskap.

Finanskjempen Fidelity blir med på lightning-lek

Fidelity, en av verdens største kapitalforvaltere, satser tungt på bitcoin og kryptovaluta, og leker med lightning-nettverket.

Kryptovaluta 2018: Året da prisene falt, men utviklingen skjøt fart

En ny rapport fra Arcane Research viser at verdens største aktører ikke har avskrevet kryptovaluta. Selv med et stort prisfall i 2018, har det aldri blitt investert og bygget så mye som det gjøres nå.