Luftkjølte mining rigger

Forretningsmodellen til Northern Bitcoin er ganske enkelt å bygge sikre, men plasseffektive mining-rigger, på grønn energi som blir avkjølt med vann og luft.