Coinbase vurderer 8 nye noteringer

Endrer strategi og sikter på å notere 90% av verdens krypto-markedsverdi.