Investeringsbanker satser på verdipapir tokens

Santander, Mitsubishi og Nomura investerer $14 millioner i Securitize, en plattform for verdipapirisering av fullregulerte tokens.