En ny type børs

Dollarverdien av kundemidler på Uniswap nærmer seg $3 milliarder. Det er en ny rekord, drevet frem av avkastning på handelsavgifter og ekstra incentiver fra de enkelte prosjektene.

Uniswap er en helautomatisk handelstjeneste der investorer kan sette inn verdier i en likviditetspool, og motta handelsavgifter som betaling for å stille sikkerhet i en automatisk market making. De ulike kryptoprosjektene kan i tillegg designe egne incentivordninger for å rekruttere enda flere deltagere til sine respektive likviditetspools.

Traderne kan kjøpe eller selge token gjennom denne tjenesten, der prisen blir bestemt av størrelsen på poolen målt mot størrelsen på handelen. Når du legger inn ordren, blir det tydelig vist hvor mye du eventuelt flytter kursen.

Selve avkastningen til investorene som stiller likviditet avhenger av aktiviteten i handelskrysset og ekstra incentiver fra tokenprosjektet. Som et eksempel koster det 0.3% å handle på Uniswap, noe som tilfaller investorene i poolen.

Hvordan fungerer en likviditetspool?

For å investere i en likviditetspool må du sette inn en lik mengde Ether som den alternative token poolen er ment for. Dette er fordi den automatiske market makeren må ha to like sider i markedet.

La oss si at du setter inn 100 Ether og 100 XYZ. Du er nå en investor i likviditetspoolen. Det kommer en Uniswap bruker og skal handle 1 XYZ. Han går i handelsvinduet, fyller inn kjøp av 1 XYZ, og betaler med 1 Ether. Du som deltager i likviditetspoolen vil i handelen gi fra deg 1 XYZ og motta 1 Ether. Du er ikke fattigere enn tidligere, fordi du nå har 101 Ether og 99 XYZ.

Senere på dagen kommer det en annen trader og selger 1 XYZ, og din balanse går tilbake til utgangspunktet. Det eneste som har skjedd er at de to handlene har generert to ulike avgiftsbetalinger, som tilfaller deg. Du tjener penger på at folk handler. Hvor større poolen er, jo flere deltagere, jo mindre risiko er det for at du ender opp med å tømme deg for en av sidene; Enten Ether eller XYZ.

Incentivene kan økes, og dermed gjøre det enda mer attraktivt å delta

I går kunne vi lese at Nahmii (NII) valgte å gi en månedlig airdrop på 100 millioner NII’s til de som bidro i likviditetspoolen. Det betyr at investorene kan sette inn NII’s og Ether på Uniswap, og motta både handelsavgifter men også en direkte betaling fra prosjektet.

En av gründerne av prosjektet, Jacobo Toll Messia, er tydelig på hvorfor de valgte denne strategien.

“Dette er noe vårt community har etterspurt, og vi ser på listing på Uniswap som et spennende eksperiment for å øke antall eiere av NII token. Det ønsker vi å bidra til”

Jacobo presiserer at et høyt antall eiere av NII token er viktig på grunn av sikkerheten til protokollen. Det er i alles interesse at spredningen blir god nok.

“Listingen på Uniswap var drevet frem av vårt community, og det er de enkelte investorene og deltagerne som stiller likviditeten. Det vi i prosjektledelsen kommer til å gjøre, er å overvåke situasjonen og tilpasse incentivene slik at flest mulig finner det lønnsomt og attraktivt å stille likviditet til NII poolen”

I følge Jacobo var det heller ikke helt tilfeldig at incentivprogrammet kom akkurat nå. I følge den erfarne blokkjede-eksperten har investorene flere spennende nyheter i vente.

“I løpet av de neste ukene vil vi slippe detaljer om vår første kommersielle avtale der NII er implementert med en betalende kunde. Vår pipeline med potensielle prosjekter er veldig sunn akkurat nå, og vi regner med at flere av dem vil materialisere seg”

På spørsmål om hva suksesskriteriene er for en slik listing svarer Jacobo at likviditet er viktig for å tiltrekke seg enda flere deltagere og investorer.

“Hovedsuksessen kommer til å tilskrives community rundt vårt prosjekt. Det er de som deler, liker og forteller andre om potensialet i Ethereum sin første kommersielt klare skaleringsløsning. Når det er sagt har vi et samarbeid med et annerkjent PR byrå for å få frem nyhetene som snart skal avsløres.”

Nahmii er et eksempel på hvordan prosjekter kan bruke Uniswap og incentivsystem for å øke spredningen av både token og kunnskap om prosjektet. Alle oppgavene er automatiserte og det er community, ikke selskapet, som faktisk etablerer en likvidtetspool og setter inn verdier slik at handelen kan starte.

På mange måter er dette en smakebit på fremtidens finanssystem.

Disclaimer: Artikkelfortfatter eier tokens (NII) i nahmii protokollen.

Relatert innhold

Hold invoices og desentralisert pizzabud

Såkalte “Hold invoices” på lightning-nettverket kan føre til store endringer for tjenester som Foodora.