Hver tirsdag publiserer Arcane Research en markedsoppdatering hvor vi går i dybden på den siste ukens hendelser i bitcoin og kryptosektoren generelt. I disse ukesrapportene trekker vi frem det vi mener er de mest relevante hendelsene i markedet, og legger det hele frem på en fordøyelig såvel som fornøyelig måte.

Dette innlegget er en kortfattet oppsummering av ukesrapporten, hvor jeg supplererer med noen tanker og refleksjoner om temaer jeg finner særlig interessant fra uken som har gått. Om dere har noen innspill, spørsmål, eller rett og slett bare ønsker å ta kontakt kan Arcane Research nås på Twitter (@ArcaneResearch), mens undertegnede kan nås på (@VetleLunde).

Bitcoin har konsolidert i godt over én måned nå i en relativt feit range mellom $30,000 og $40,000. De siste syv dagene har vi sett stigende spotvolum som følge av at bitcoin har testet nye bunner med påfølgende rekyl. I derivatmarkedene er det derimot rolige dager. Futuresenes contango blir stadig lavere, mens perpsene i stor grad har hatt negativ funding rate de siste to ukene. Dette signaliserer at short-tradere har størst overbevisning i markedet for øyeblikket, mens den sterke FOMOen blant tradere med et bull-bias har avtatt som følge av det sørgelige markedet de siste månedene.

På blokkjeden går transaksjoner for øyeblikket tregere enn noen gang, og på søndag var det i snitt 23 minutter mellom hver blokk. Dette er historisk høyt. Fallet i hashraten skyldes Kinas strenge retningslinjer mot minere, som har tvunget kinesiske minere ut av landet. Om noen dager vil vanskelighetsgraden for å finne nye blokker nedjusteres. Da vil blokkene igjen returnere mot sitt sedvanlige 10-minuttersintervall og Bitcoin vil være mindre avhengig av kinesiske minere. Et fint scenario, spør du meg!

Selvsagt har vi dekket dette og mer til i denne ukens rapport. Jeg trekker frem noe som har interessert meg denne uken nedenfor. Resten må dere nesten lese selv her.

Avtakende institusjonell interesse?

Open interest faller i de regulerte futuresene på CME og ligger nå på sitt laveste for året på rundt $1.5 milliarder dollar. Dette indikerer at den spekulative interessen blant institusjonelle investorer er avtakende. Likevel skal man her, som alle andre plasser, passe seg for å konkludere for hardnakket. I dette tilfellet er det flere faktorer vi må ta høyde for.

For det første er CMEs kontrakter priset i bitcoin. Fallende bitcoinpriser vil resultere i fallende open interest, uten at det behøver å bety at investorer har solgt seg ut av posisjonene sine.

For det andre, har contangoen i bitcoin futuresene på CME falt. I dag er futureskontraktene priset veldig tett med spot-prisen. Det er lite å hente fra en cash-and-carry trade. Enkelt forklart uttarter denne traden seg på følgende vis: trader sitter long spot, og short CME futures.

Som illustrert i grafen over har den fallende contangoen definitivt gjort et utslag. I midten av April satt hedgefond tungt netto short i bitcoin på CME. Dette skyldes nok i stor grad den populære cash-and-carry arbitrasjen skissert over. Hedgefond var netto short $1.5 milliarder i bitcoin futures på sitt høyeste, nå er dette segmentets netto short under $400 millioner.

Over ser dere hvordan contangoen i bitcoin-futuresene har falt fra 28. februar til i dag. CME er illustrert med lyseblått. Som dere kan se tydelig fra denne grafen var contangoen betydelig høyere i det uregulerte derivatmarkedet, og man burde i etterpåklokskapens navn sett at dette ikke var bærekraftig. Dog, CMEs futures var også priset med en annualisert premium på 10%. Dette er ikke en direkte dum “risikofri” rente å hente. Selvsagt ville fondene utnytte dette, og det er nok sannsynlig at cash-and-carry i stor skala har bidratt til den gradvis avtakende premiumen på CMEs futures.

Denne slutningen om at avtakende yield på cash-and-carry har ført til CMEs fallende open interest må også nyanseres. Den høye contangoen var der av en grunn – interessen for å sitte long var sterk og det var tradere ville til å betale en premium for. Ettersom interessen for å sitte long har avtatt og interessen for å utnytte cash-and-carry har tiltatt har premiumen falt. Det trengs to for å danse tango!

CME er viktige i bitcoins prisdannelse

Sammen med Jens Vig har jeg gjort en analyse av bitcoins prisdannelse. Det vil si, vi har gjort en studie hvor vi har identifisert hvilke markeder som har størst innflytelse på bitcoins prisbevegelser. I studien fant vi at CME har fått en voksende rolle i bitcoins prisdannelse, som blant annet er relevant i tilknytning til SECs beslutning vedrørende de pågende ETF-søknadene. En oppsumering av studien finner dere her (Ps. den er for spesielt interesserte!)

I studien fant vi noen interessante tendenser. Vi fant blant annet at CMEs rolle i bitcoins prisdannelse økte når bitcoinmarkedene surnet til i april. Vi tolker dette i retning av at avtakende institusjonell interesse for bitcoin bidro til at bitcoins prismomentum snudde i negativ retning. En alternativ forklaring til CMEs styrkede rolle i bitcoins prisdannelse kan være støy fra andre derivater i tilknytting til masselikvidering av longposisjoner som var lånt til pipa.

Veien videre

Nå har vi sett at CME er viktig for prisdannelsen i bitcoin, at cash-and-carryen ikke er like attraktiv lenger og at derivatmarkedene som helhet har roet seg betraktelig. Bitcoin konsoliderer i en stor range, solen skinner ute og vi nærmer oss ferietiden med stormskritt. Det er naturlig å anta at handelsaktiviteten i bitcoin vil avta som følge av sesongen vi går inn i.

Personlig tror jeg markedene holder seg relativt rolige fremover og forventer videre konsolidering. Sjokket etter Kinas minergrep har gitt seg og blokkintervallet vil snart normaliseres. I de kommende ukene unner nok store institusjonelle aktører seg heller et par paraplydrinker på soldekte strender fremfor å gjøre større bitcoinhandler.

Kle deg i frekke flip-flops med en enda frekkere hawaii-skjorte og nyt sommersolen. Motstå fristelsen til å ty til giring og ta det rolig fremover. Stack heller sats og pust med magen! Hvis du trenger strandlektyre kan jeg anbefale vår ukentlige markedsoppdatering. Vi skal ikke ta ferie, vi skal dekke bitcoin-markedet for deg!