»  Guider  »  Hva er Litecoin?

Hva er Litecoin?

Litecoin (LTC) anses som den første alternative kryptovalutaen.

Kryptografen
calendar 19,april 2023
Litecoin

Litecoin var opprinnelig designet for å komplementere Bitcoin. Nærmere bestemt skulle den benyttes til å gjennomføre små transaksjoner til en lavere kostnad enn BTC.

Dette er en av de viktigste forskjellene mellom Litecoin og Bitcoin. Transaksjonene går langt raskere på LTC-nettverket og den bruker også en annen algoritme for å gjøre konkurransen mer rettferdig mellom utvinnerne. 

Litecoin-blokkjeden forbedret betraktelig transaksjonshastighetene da den ble lansert i 2011. Mens Bitcoin-nettverket i snitt bruker 10 minutter på å fylle opp en blokk med transaksjoner, klarer Litecoin det på 2,5 minutter. 

En slik forbedring har stor betydning. Det gjør det enklere for kjøpmenn som trenger et raskt oppgjør. Litecoin skiller seg også ut når vi ser på algoritmen den benytter.

Informasjon om Litecoin

Litecoin Fakta

Maks sirkulasjon

84 millioner

Algoritme

Scrypt

Gjennomsnittlig blokktid

2,5 minutter

Halveringstidspunkt

Hver 840 000 blokk

Original blokkpremie

50 LTC

Blokkpremie i dag

12,5 LTC

Block Explorer

Skaper

Charles Lee

Lanseringsdato

7 oktober 2011

Om Charles Lee – Skaperen av LTC

Litecoin (LTC) er basert på en åpen kildekode og er heller ikke underlagt noen form for sentralisert kontroll. Dette er en av grunnene til at Litecoin fremdeles er blant de største kryptovalutaene, 10 år etter sin lansering. LTC utgjør i dag cirka 6 prosent av Bitcoins markedsverdi.

Litecoin ble skapt av dataforskeren Charlie Lee med bakgrunn fra Google. Lee hadde satt seg nærmere inn i Bitcoin og var blitt inspirert av teknologien. Samtidig så han rom for forbedringer. 

Lee jobbet i perioden i en direktørstilling for kryptobørsen Coinbase. Fra og med 2017 har han vært administrerende direktør for The Litecoin Foundation, en veldedig organisasjon som støtter kryptovalutaen.  

Han så for seg at Bitcoin var kryptovalutaen som ville bli brukt til store og internasjonale transaksjoner, men at det også trengtes en annen kryptovaluta for mindre og hyppigere transaksjoner. Litecoin ble deretter skapt fra en kopi av Bitcoin sin åpne kildekode. Dette refereres også til som en “fork”.

Lee unngikk også såkalt premining der grunnleggerne får lov til å utvinne mynter før prosjektet lanseres. Det blir normalt brukt til å belønne skaperne og til å finansiere utviklingen av nye blokkjeder. At noen skulle kunne dominere ved å samle opp mange mynter tidlig var imidlertid imot Lees visjon for Litecoin. 

Litecoin-skaperen solgte det meste av sine Litecoin-mynter i 2017. Lee hadde frem til dette tidspunktet blitt kritisert mye for å tvitre for mye om kryptovaluta for egen vinnings skyld. Av enkelte ble dette oppfattet som å dumpe Litecoin på en topp slik innsidere har en tendens til å gjøre. Litecoin stod på det tidspunktet i hele 350 dollar, mot cirka 65 dollar i dag.

Algoritme

Litecoin er i likhet med Bitcoin en proof-of-work-protokoll. Begge kryptovalutaene opprettholdes av et nettverk av minere som konkurrerer mot hverandre for å tildeles neste blokk med transaksjoner.

Mineren som tildeles blokken fyller den opp med transaksjoner som igjen sendes ut til bekreftelse til resten av nettverket. Når blokken er fullført får gruvearbeideren en belønning i form av Litecoin-mynter og transaksjonsgebyrer. 

Litecoin valgte imidlertid å gå bort fra Bitcoin sin SHA-256-algoritme og erstattet den med en såkalt Scrypt-algoritme. Grunnen var at Bitcoin-nettverket ble ansett som mer sårbart for angrep fra dataminere med for mye datakraft. Slike angrep kan undergrave en blokkjedes troverdighet.

Litecoins algoritme er mer minneintensiv og håpet var at dette ville forhindre et våpenkappløp mellom de som utvinner LTC. Likevel har Litecoin endt opp med spesialisert maskinvare til utvinning av blokker slik man også har sett med Bitcoin.

Litecoin som teknologipionér

Likevel skal man ikke overdrive forskjellene mellom de to kryptovalutaene. Oppgraderingene av nettverkene deres er ofte de samme, og det er ofte Litecoin som gjennomfører endringene først. 

Litecoin blir til tider dermed en testplattform hvor forbedringer prøves først. En stor feil vil ikke ha like alvorlig effekt her som på Bitcoin-nettverket

Forbedringene handler ofte om å oppgradere nettverkets kapasitet til å håndtere mange transaksjoner uten å gi opp den desentraliserte strukturen. At nettverket forblir desentralisert og kontrollert av brukerne selv er en kjerneverdi både for Litecoin og Bitcoin.

Et eksempel på dette var Segwit-oppdateringen som først ble innført på Litecoin-nettverket. Etterhvert som man så at nettverket ikke tok skade av det ble samme endring gjennomført på Bitcoin-nettverket. 

Et annet eksempel er Lightning-nettverket. Dette er en teknologi som har fått en god del oppmerksomhet etterhvert som Bitcoin har vunnet frem godkjent betalingsform flere steder i verden. Igjen handlet dette om å ruste kryptovalutaen for utbredt daglig bruk. Og igjen var det Litecoin som gikk foran ved å innføre Lightning på toppen av Litecoin-blokkjeden. 

Litecoin-skaper Charlie Lee ser også for seg at brukere vil kunne komme over på Litecoin-nettverket når Bitcoin-nettverket er overbelastet og gebyrene høye. 

Litecoin sin bruksnytte

Litecoins verdi ligger i mye av det samme som for Bitcoins del. Den har vist seg stabil, desentralisert og motstandsdyktig mot såkalte “51 prosent-angrep” hvor noen gruvearbeidere vinner så mye kontroll at nettverket kan misbrukes. 

I tillegg beskytter Litecoin verdi som Bitcoin ved å ha etablert et tak for hvor mange mynter som kan settes i omløp. For Bitcoins del er det snakk om 21 millioner, for Litecoins del er det snakk om 84 millioner. 

Litecoin følger også en halveringsplan, noe som handler om at belønningen for å blitt tildelt en blokk halveres hvert fjerde år. 

Taket på den totale myntutstedelsen og en fastlagt halveringsplan er med å skape en forventning om at Litecoins verdi vil øke over tid.

Det er også lettere å holde transaksjonene private ettersom transaksjonskostnadene er svært lave. I tillegg er dette en mye omsatt kryptovaluta, noe som er en fordel for tradere. 

Som andre kryptovalutaer har Litecoin falt hardt i 2022.  På sikt trenger Litecoin en større brukerbase for å øke i verdi. Muligens vil oppdateringer også trenges for å holde følge med utviklingen i resten av markedet.

Hvordan mine Litecoin?

Mining av Litecoin fungerer mer eller mindre på samme måte som utvinning av Bitcoin. Gruvearbeiderne i Litecoin-nettverket er koblet sammen via internett. Ofte former gruvearbeiderne lag for å styrke sin konkurranseevne. 

Som gruvearbeider konkurrerer du mot alle de andre gruvearbeiderne på nettverket. Konkurransen består i å gjette en verdi lavere enn den neste blokk inneholder. 

Den første gruvearbeideren som gjetter en lav nok verdi tildeles neste blokk og får tildelt en belønning på 12,5 Litecoin. Blokken fylles deretter opp med transaksjoner og sendes ut til nettverket til bekreftelse. Prosessen starter så forfra.

Siste halvering skjedde den 23 August 2023. Da ble antallet tildelte mynter per blokk halvert. For å komme i gang som Litecoin-gruvearbeider trenger du å investere i både utvinningsenheter og i programvare for å kjøre selve utvinningsprosessen. 

Til tross for grunnlegger Charlie Lees opprinnelige ambisjon kommer du ikke langt som individuell miner i dag. Derfor slår de fleste mindre LTC-minerne seg sammen i en gruppe.

Du vil derfor trenge å kjøpe en eller flere utvinningsenheter, ofte omtalt som ASIC-enheter, og du vil trenge å slutte deg til en såkalt pool av andre minere. 

Man må også være obs på energiforbruket til en ASIC utvinningsenhet. Strømforbruket ditt kan fort øke med flere titalls tusen i året. Husk at dette er maskinvare som er mest lønnsom om den kan kjøre 24 timer i døgnet. 

Selv når du har sluttet deg til flere utvinnere kan det variere mye hvor mange blokker som blir tildelt laget ditt. Du kan tildeles flere på rad, men senere kan det gå lang tid til neste tildeling. 

Litecoin-utvinning kan bli lønnsomt når du har ordnet riktig oppsett og har blitt del av et utvinnerlag som deler belønningen på en profitabel måte. 

Du vil også trenge å opprette en lommebok for å lagre dine private nøkler. 

Ressurser:
Last ned Litecoin Core Programvaren her: https://litecoin.org/no/

Back